Výzkumný ústav pozemních staveb - certifikační společnost, s.r.o.

Název organizace:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Název CTN:

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, Centrum technické normalizace

Adresa:

Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař

 

Kontaktní osoba:

Ing. Lubomír Keim, CSc.,  Ing. Zuzana Aldabaghová,

 

 

Telefon:

271 751 148

 

 

E-mail:

keim@vups.cz, aldabaghova@vups.cz

 

 

WWW stránky:

www.vups.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN VÚPS Certifikační spol. č. reg. 2009/0055/RS

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/TC 277

 

Zavěšené podhledy

2400

CEN/TC 357

Projektová komise - Napínané podhledy

2400

CEN/TC 88

120

Tepelně izolační materiály a výrobky

2400

CEN/TC 361   65 Projektová komise - Hydroizolační silnovrstvé polymerem modifikované asfaltové povlaky - Definice/požadavky a zkušební metody  2400
CEN/TC 254   65 Hydroizolační pásy a fólie  2400

CEN/TC 128

  65

prvky střešního pláště

 2400

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti