Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s.

Název organizace:

Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s.

 

 

Název CTN:

Výzkumný ústav stavebních hmot

 

 

Adresa:

Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Radek Holešinský

 

 

Telefon:

543529200

 

 

E-mail:

vustah@vustah.cz

 

 

WWW stránky:

www.vustah.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN VÚSTAH č. reg. 2010/0072/RS

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/TC 177

Prefabrikované stavební dílce z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

2400

není TC

Využití popílků pro stavební účely v rozsahu předmětu norem ČSN 72 2071, ČSN 72 2072-1 až 11, ČSN P 72 2080 a ČSN P 72 2081-1 až 16

2400

 

 

 

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti