Zařízení pro dopravu osob

Nařízení vlády č. 70/2002 Sb. (PDF 1 MB), kterým se stanoví technické požadavky na zařízení pro dopravu osob

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES (nařízení se použije ode dne 21. dubna 2018 s výjimkou článků 22 až 38 a článku 44, které se použijí ode dne 21. října 2016, a čl. 45 odst. 1, který se použije ode dne 21. března 2018).

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody zařízení pro dopravu osob

  • AO 202 - Strojírenský zkušební ústav, s. p.
  • AO 211 - TÜV SÜD Czech s. r. o.

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO. nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU

32000L009 (PDF 438 kB)

Copyright 2016 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti