Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček měnící hodnoty limitů pro baryum

Informace

Dne 18. července 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 681/2013 ze dne 17. července 2013, kterým se mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, měnící hodnoty limitů pro baryum.

Nařízení je přímo použitelné ve všech členských státech Evropské unie s účinností od 20. července 2013. Na základě tohoto nařízení Komise je již připravována úprava nařízení vlády č. 86/2011 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění pozdějších předpisů, která má zajistit soulad národních předpisů s tímto evropským předpisem. Vzhledem k tomu, že nařízení Komise je přímo použitelné, úprava nařízení vlády č. 86/2011 Sb. je již pouze formálním zajištěním souladu předpisů.

Od 20. července 2013 nabývá účinnosti také nařízení vlády č. 24/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky.

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti