Zpracování úkolů 2013

České vysoké učení technické - Kloknerův ústav

Tvorba pracovních podkladů souvisejících s pracovní činností ve skupině národních korespondentů pro Eurokódy

   Závěrečná zpráva

 

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Měsíční aktualizace Informační portál - předpisy a normy

   Závěrečná zpráva

 

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Terminologická databáze

   Závěrečná zpráva

 

SVÚOM, s. r. o.

Vedení pracovní skupiny technické komise mezinárodní normalizační organizace ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin/WG 4 Atmosférické korozní zkoušky a klasifikace korozní agresivity atmosféry

    Závěrečná zpráva

 

Česká společnost pro technickou normalizaci

Výuka technické normalizace

    Doprovodný text I.

    Doprovodný text II.

 

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Vstupy pro terminologickou databázi, které budou  obsahovat termíny z normativních dokumentů z oblasti působnosti CTN, konkrétně ISO TC 213, ISO TC 60, ISO TC1, CEN TC 290

    Závěrečná zpráva

 

Textilní zkušební ústav, s.p.

Revize požadavků na textil určený pro zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče

 

Sdružení českých spotřebitelů

Koordinace zapojení českých spotřebitelů v ISO COPOLCO na rok 2013

    Zápis ze 7. zasedání programového výboru Kabinetu pro standardizaci

    Zpráva

 

F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s.

Prevence kriminality - Podpora činnosti sekretariátu CEN/TC 325 a účasti českých expertů na tvorbě evropské normy "Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Školy"

    Nabídkový list

    Závěrečná zpráva

 

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Analýza zdrojů, národní úrovně oprávněného zájmu a vymezení základních environmentálních charakteristik stavebních produktů ve vztahu k novému základnímu požadavku č. 7 a jeho zapracování do technických norem výrobků

   Závěrečná zpráva

 

 


 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti