Realizované úkoly v roce 2014

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Aktualizace příruček týkajících se předpisů a norem zpracovaných v r. 2012 a v r. 2013 a zpracování dalších šesti příruček

Odkaz

 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

Normy pro navrhování a provádění pozemních staveb

Bezbariérové užívání dopravních staveb

Propojení profesního informačního systému (PROFESIS) a ČSN online

Odkaz PROFESIS

Využití norem v souvislosti s ochrannou před povodněmi

Rešerše stavu a obsahu platných norem ČSN - pro oblast „protipovodňová ochrana“

Struktura technických norem vodního hospodářství ve třídě 75 podle ČSN 75 0000

Výpis článků norem do ZZ_FIN

 

Kabinet pro standardizaci

Zpracování publikace o významu technických norem pro spotřebitele

Závěrečná zpráva

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti