Zpracování úkolů 2014

SVÚOM, s.r.o.

Vedení pracovní skupiny technické komise mezinárodní normalizační organizace ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin/WG 4 Atmosférické korozní zkoušky a klasifikace korozní agresivity atmosféry

 

Kloknerův ústav ČVUT

Tvorba pracovních podkladů v souvislosti s činností v technické komisi CEN/TC 250 a v databázích JRC při zjednodušování a rozvoji Eurokódů

Závěrečná zpráva

 

Textilní zkušební ústav, s.p.

Vedení CEN/TC 248/WG 16 textil pro zdravotnictví včetně sekretariátu

Závěrečná zpráva

 

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.

Koordinační zapojení českých spotřebitelů v ISO  COPOLCO pro rok 2014

Závěrečná zpráva

Příloha

 

F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s.

Prevence kriminality - Podpora činnosti sekretariátu CEN/TC 325 a účasti českých expertů na tvorbě evropské normy "Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Školy" (etapa II)"

 

F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s.

Podpora činnosti sekretariátu CEN/TC 325 - vedení pracovní skupiny WG 3 při tvorbě evropské normy "Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Školy" a revize norem CEN/TS 14383-3 (obydlí) a CEN/TS 14383-4 (Obchodní a administrativní budovy)

 

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Zajištění činnosti organizátora (vedoucího) pracovní skupiny CEN/TC 52/WG 12

 

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Normalizované environmentální charakteristiky stavebních produktů, jejich stanovení a deklarace

Závěrečná zpráva

 

Josef Rýmus, CTN - ESiCCO Plzeň

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE č. 1 souboru mezinárodně normalizovaných značek pro veřejnost Značky veřejných informačních systémů – Výběr

Příloha

 

Josef Rýmus, CTN - ESiCCO Plzeň

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE č. 2 souboru mezinárodně normalizovaných značek pro veřejnost Bezpečnostní značky - Výběr

Příloha

 

Kabinet pro standardizaci

Vytvoření příručky Správné praxe pro provoz dětských hřišť a sportovišť - 2. etapa (finalizace)

Závěrečná zpráva

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti