Zpracování úkolů 2016

Český plynárenský svaz

Vedení pracovní skupiny ISO/PC 252 Čerpací stanice pro vozidla na zemní plyn - WG 2 LNG stanice pro plnění vozidel

Závěrečná zpráva

 

Český plynárenský svaz

Vývoj technické normy pro oblast skladování zkapalněného zemního plynu v množstvích nad 200 t a při tlaku nad 0,5 bar

Podpora směrnice AFI na základě přijetí příslušných technických norem ISO a  CEN

Cestovní zprávy z uskutečněných jednání

 

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Aktualizace Informačního portálu ÚNMZ - Předpisy a normy včetně databáze harmonizovaných norem

Závěrečná zpráva

 

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Zajištění činnosti organizátora (vedoucího) pracovní skupiny CEN/TC 52/WG 12

Závěrečná zpráva

 

Kabinet pro standardizaci

Koordinace zapojení českých spotřebitelů v ISO COPOLCO pro rok 2016

Závěrečná zpráva

Příloha

 

České vysoké učení technické v Praze - Kloknerův ústav

Tvorba pracovních podkladů v souvislosti s činností v technické komisi CEN/TC 250 a v databázích JRC při zjednodušování, sjednocování a rozvoji Eurokódů

Závěrečná zpráva

 

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.

Vytvoření příručky Správné praxe pro provoz dětských hřišť a sportovišť - 3. etapa: Aktualizace textu na základě nového vývoje technických norem a realizace 2. vydání

Závěrečná zpráva

 

SVÚOM, s. r. o.

Vedení pracovní skupiny technické komise mezinárodní normalizační organizace ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin/WG 4 Atmosférické korozní zkoušky a klasifikace korozní agresivity atmosféry

Závěrečná zpráva

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti