Skip to main content
ÚNMZ - logo

Fertilisers

Regulation (EU) No. 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003

Notified entities

  • zatím žádný OS

European Union

Information for ÚNMZ

Problematika hnojiv spadá do kompetence Ministerstva zemědělství ČR a jeho podřízené organizace Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Bližší informace zde: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/hnojiva-a-puda/hnojiva/ce-hnojiva/.