Skip to main content
ÚNMZ - logo

Simple pressure vessels.

Government Order No. 119/2016 Coll., /PDF 4 MB/ on Conformity Assessment of Simple Pressure Vessels When Making Them Available on the Market (2014/29/EU)

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody jednoduchých tlakových nádob:

European Union

Czech version of relevant EU regulations

32014L0029 (PDF 1MB)