Skip to main content
ÚNMZ - logo

Boat equipment

Posuzování shody lodní výstroje v České republice je založeno na plnění požadavků nařízení vlády č. 345/2016 Sb. o lodní výstroji, které je účinné od 10. listopadu 2016.

Přehled subjektů oznámených k činnostem podle nařízení vlády č. 345/2016 Sb.
OS 2452 - Vojenský technický ústav, s.p.

European Union
European Union website
Stránka EMSA (European Maritime Safety Agency)
Notified persons in the EU

České znění relevantní směrnice a prováděcích nařízení
32014L0090 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU o lodní výstroji
02014L0090-2021081 konsolidované znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU o lodní výstroji
32017R0306 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/306
32018R0773 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/773
32019R1397 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1397
32020R1170 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1170
32021R1158 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1158