Skip to main content
ÚNMZ - logo

Translations of guidelines from the European Commission's Expert Group on Toy Safety

Tyto pokyny jsou nezávazné dokumenty určené ke stanovení pravidel, která pomohou členským státům a zúčastněným osobám při klasifikaci hraček a řešení dalších nejasností při uplatňování směrnice o bezpečnosti hraček, resp. národních předpisů, které tuto směrnici transponují. Tyto dokumenty vyjadřují názor většiny členů expertní skupiny pro bezpečnost hraček.

Vzhledem k tomu, že nebylo v možnostech Evropské komise k překladům pokynů udělit ÚNMZ také práva na použití obrázků, překlady pokynů neobsahují obrázky použité v originálech pokynů. Obrázky jsou proto v překladech nahrazeny odkazem na umístění v originálním pokynu. Obrázky představují příklady určené k usnadnění rozhodování při klasifikaci hraček. To však neznamená, že zobrazené výrobky jsou ve shodě.

Aktuální originální pokyny (publikace Evropské unie) jsou uveřejněny na těchto internetových stránkách Evropské komise:

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm

 

Pokyny k uplatňování směrnice o bezpečnosti hraček

Verze originálu [1]

č.

Předmět pokynu

1.

KOLOBĚŽKY (PDF 111 kB)

20/01/2012

2.

LEGISLATIVA SPOLEČENSTVÍ APLIKOVATELNÁ NA „PLOVOUCÍ SEDAČKY“ (PDF 18 kB)

26/04/2001

4.

PROBLÉM ŠEDÉ ZÓNY: VZTAHUJE NEBO NEVZTAHUJE SE NA URČITÝ VÝROBEK SMĚRNICE 88/378/EHS? (PDF 100 kB)

14/03/2007

5.

PROBLÉM ŠEDÉ ZÓNY: KRITÉRIA KLASIFIKACE VÝROBKŮ SESTÁVAJÍCÍCH Z MINIATUR URČENÝCH K SESTAVENÍ A VYBARVENÍ A JEJICH DOPLŇKŮ (PDF 282 kB)

13/02/2003

6.

PROBLÉM ŠEDÉ ZÓNY: KRITÉRIA PRO ODLIŠENÍ PANENEK PRO DOSPĚLÉ SBĚRATELE OD HRAČEK (PDF 273 kB)

13/02/2003

7.

HRAČKY POUŽÍVANÉ VE VODĚ A NA VODĚ (PDF 100 kB)

09/07/2012

8.

BAZÉNY SPADAJÍCÍ DO PŮSOBNOSTI SMĚRNICE O BEZPEČNOSTI HRAČEK (PDF 84 kB)

30/06/2008

9.

KLASIFIKACE KNÍŽEK (PDF 105 kB)

06/04/2009

10.

HUDEBNÍ NÁSTROJE (PDF 99 kB)

21/12/2010

11.

HRAČKY URČENÉ PRO DĚTI STARŠÍ A MLADŠÍ

36 MĚSÍCŮ (PDF 162 kB)

06/04/2009

12.

OBALY (PDF 100 kB)

09/07/2012

13.

RUKODĚLNÉ VÝROBKY (PDF 91 kB)

19/04/2011

14.

SPORTOVNÍ POTŘEBY VERSUS HRAČKY (PDF 386 kB)

18/01/2012

15.

POTŘEBY K BARVENÍ A MALOVÁNÍ, PSACÍ A KRESLÍCÍ POTŘEBY A PAPÍRENSKÉ ZBOŽÍ (PDF 103 kB)

09/10/2012

16.

ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ (PDF 119 kB)

09/07/2012

17.

KARNEVALOVÉ KOSTÝMY (PŘEVLEKY, MAŠKARNÍ KOSTÝMY)  (PDF 369 kB)

04/12/2012

---

POKYN POSKYTUJÍCÍ NÁVOD K VÝKLADU POJMU

„KTERÝ MŮŽE BÝT VLOŽEN DO ÚST“, JENŽ JE UVEDEN V BODĚ 52 PŘÍLOHY XVII NAŘÍZENÍ REACH 1907/2006

(PDF 120 kB)

23/07/2012

[1] Originální pokyny jsou aktualizovány podle potřeby. Překlady, na které je odkazováno v této tabulce, vycházejí z pokynů, aktualizovaných a publikovaných k datu uvedenému v tomto sloupci. Na výše uvedených internetových stránkách Evropské komise však mohou být aktuálně uveřejněny novější verze, které dosud nebyly do překladů zapracovány.