Skip to main content
ÚNMZ - logo

Efficiency of new hot water boilers.

Government Order No. 25/2003 Sb. (PDF 13 MB), kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb. (PDF 89 kB) a nařízení vlády č. 42/2006 Sb. (PDF 86 kB)

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody účinnosti nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

European Union

Czech translation of relevant EU directives