Aktuální dění v agendách ÚNMZ

Návrhy nařízení aktuálně projednávaných v rámci PS Rady EU G7 pro technickou harmonizaci

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument PDF (velikost souboru nepřesahuje 600 kB).

 

Název návrhu předpisu

(znění předložené EK)

Gestor předpisu Aktuální stav
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (RDE)

10347/19 CS

10347/19 ADD1 CS

Ministerstvo dopravy V návaznosti na zrušení části nařízení EK 2016/646 (emise z lehkých osobních a užitkových vozidel) týkající se faktorů shodnosti pro měření emisí Tribunálem EU, navrhuje Komise zavést tyto faktory shodnosti znovu prostřednictvím nařízení EP a Rady. Po datu nabytí účinnosti potvrzujícího rozsudku Soudního dvora by stanovené faktory shodnosti přestaly platit a požadavky na přesnost měření emisí by se skokově navýšily, na což nebude většina výrobců vozidel se spalovacím motorem schopna reagovat. Komise také navrhuje každoroční přezkum a případnou změnu faktorů shodnosti prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Z politických otázek zůstává aktuálně pro Radu i EP nejzásadnější otázka zrušení faktorů shodnosti. PRES bude i nadále usilovat o dosažení alternativního řešení k Parlamentem doposud požadovanému fixnímu datu zrušení faktoru shodnosti.

 

Podrobnější informace týkající se projednávání výše uvedených návrhů jsou k dispozici na stránce věnující se zapojení ÚNMZ do činnosti Rady EU nebo na adrese radaeu@unmz.cz.

Informace o průběhu rozhodovacího procesu mezi jednotlivými institucemi EU jsou dostupné na http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=cs.

 

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.