ÚŘAD  PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII  A  STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ
Gorazdova 24, P.O.BOX 49, 128 01 Praha 2
elektronická podatelna: posta@unmz.cz

 
Sborníky technické harmonizace 
úvod seznam svazků
do 11.2004
seznam svazků
od 11.2004
terminologie TH www.unmz.cz
č.

Název svazku

1

Metrologická legislativa

2

Notifikační povinnosti - 98/34/ES

3

Uplatňování českých technických norem

4

Systém managementu měření

5

Národní metrologický systém České republiky

6

Řídicí pokyny ETAG

7

Posuzování shody

8

Nejistoty měření

9

Pravidla pro směrnici 97/23/ES  -  aktualizace 12/07

10

Terminologie z oblasti metrologie
V roce 2009 byl vydán formou TNI 01 0115:2009 překlad dokumentu „Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (ISO/IEC  GUIDE 99:2007).
S ohledem na změny terminologie v oblasti metrologie je připravováno nové vydání sborníku.
Dokument TNI 010115:2009 je dostupný v rámci předplacené služby ČSN online v části „Technické normalizační informace“.
(Bližší informace: http://www.unmz.cz/cz/50/produkty_sluzby.htm ).

Mezinárodní metrologický slovník je také dostupný v anglickém a francouzském jazyce na adrese
http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2008.pdf

11

Příručka ke směrnici ATEX

12

Pravidla pro směrnici 87/404/EHS

13

WELMEC GUIDE 7.1

WELMEC GUIDE 7.2

14

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/22/ES

WELMEC GUIDE 8.1

WELMEC GUIDE 8.2

15

WELMEC GUIDE 8.0

WELMEC GUIDE 8.3

WELMEC GUIDE 8.4

WELMEC GUIDE 8.5

  WELMEC GUIDE 8.6
16

Příručka ke směrnici Rady 89/686/EHS – OOP   

17
18

Zásady uplatňování směrnice pro výtahy 95/16/ES

19

Hotově balené zboží v kostce

20

Metrologie v kostce