Seznam AO OS a UNO

Certifikační sdružení pro personál
Česká svářečská společnost ANB
Československý Lloyd spol.s r.o.
Český metrologický institut
Český svářečský ústav, s.r.o
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
DOM-ZO 13, s.r.o.
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.
HEATEST, s. r. o.
IKATES, s.r.o.
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
LL-C (Certification) Czech Republic a.s.
Mendelova univerzita v Brně
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Technický ústav požární ochrany MV
PAVUS, a.s.
QUALIFORM, a.s.
RAILTEST, a.s.
SILMOS-Q s.r.o.
Silniční vývoj – ZDZ spol.s r.o.
Státní zkušebna strojů, a.s
STAVCERT, zájmové sdružení právnických osob
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
TDS Brno – Sekce materiálů a svařování, p. s.
Technické laboratoře Opava, a.s.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
TESYDO, s.r.o.
Textilní zkušební ústav, s.p.
TÜV AUSTRIA CZECH spol.s r.o.
TŰV NORD Czech, s.r.o.
TÜV SÜD Czech s.r.o.
United Registrar of Systems Czech, s.r.o.
Vojenský technický ústav, s.p. 
VVUÚ, a.s.
Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Výzkumný ústav pozemních staveb –  Certifikační společnost, s.r.o.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.