Seznam Technických komisí ÚNMZ

 • Technická komise ÚNMZ pro elektrická zařízení nízkého napětí
 • Technická komise ÚNMZ pro výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility
 • Technická komise ÚNMZ pro strojní zařízení
 • Technická komise ÚNMZ pro osobní ochranné prostředky
 • Technická komise ÚNMZ pro jednoduché tlakové nádoby a tlaková zařízení
 • Technická komise ÚNMZ pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Technická komise ÚNMZ pro spotřebiče plynných paliv
 • Technická komise ÚNMZ pro výtahy
 • Technická komise ÚNMZ pro účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
 • Technická komise ÚNMZ pro hračky
 • Technická komise ÚNMZ pro stavební výrobky
 • Technická komise ÚNMZ pro váhy s neautomatickou činností
 • Technická komise ÚNMZ pro hotově balené zboží
 • Technická komise ÚNMZ pro měřidla
 • Technická komise ÚNMZ pro emise hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí
 • Technická komise ÚNMZ pro měřicí jednotky
 • Technická komise ÚNMZ pro aerosolové rozprašovače

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.