Hračky

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. (PDF 1,4 MB), o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., (PDF 517 kB), nařízení vlády č. 339/2013 Sb., (PDF 515 kB), nařízení vlády č. 151/2015 Sb., (PDF 567 kB), nařízení vlády č. 97/2017 Sb. (PDF 301 kB), nařízení vlády č. 86/2018 Sb. (PDF 52 kB) a nařízení vlády č. 222/2019 Sb. (PDF 153 kB).

Nařízení Komise (EU) č. 681/2013 (PDF 724 kB) ze dne 17. července 2013, kterým se mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

 

Brožura o bezpečnosti hraček podle nové směrnice č. 2009/48/ES (PDF 578kB)

Informace k povinnostem a oprávněním hospodářských subjektů spojeným s dovozem hraček

Vysvětlující pokyny z expertní skupiny ke směrnici pro bezpečnost  hraček – TSD explanatory guidance documents

Překlady pokynů z Expertní skupiny pro bezpečnost hraček ustavené Evropskou komisí

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody hraček

  • AO 202 / OS 1015 – Strojírenský zkušební ústav, s. p.
  • AO 204 /OS 1020 – Technický a zkušební ústav stavební, s. p.
  • AO 219 / OS 1021 – Textilní zkušební ústav, s. p.
  • AO 224 / OS 1023 – Institut pro testování a certifikaci, a. s.

 

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO/OS.

Stránka Evropské unie

  • Právní předpisy EU

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

  • Notifikované osoby v EU:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

  • Harmonizované normy:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys_en

 

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.