Stavební výrobky.

Stavební výrobky

Harmonizovaná oblast:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění opravy a změny přílohy III a V

Neharmonizovaná oblast:

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Oznámené subjekty (OS)

Přehled oznámených subjektů, které jsou oprávněny plnit úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (stav k 1. 12. 2018):

·         OS 1014 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

·         OS 1015 Strojírenský zkušební ústav, s.p.

·         OS 1020 Technický a zkušební ústav stavební, s.p.

·         OS 1517 STAVCERT, zájmové sdružení právnických osob

·         OS 1388 Silniční vývoj – ZDZ spol.s r.o.

·         OS 1389 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

·         OS 1017 TÜV SÜD Czech s.r.o.

·         OS 1390 Centrum stavebního inženýrství, a.s.

·         OS 1391 PAVUS, a.s.

·         OS 1392 Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

·         OS 1021 Textilní zkušební ústav, s.p.

·         OS 1022 Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Technický ústav požární ochrany MV

·         OS 1393 Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

·         OS 1023 Institut pro testování a certifikaci, a.s.

·         OS 1394 IKATES, s.r.o

·         OS 1516 Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.

·         OS 1544 QUALIFORM, a.s.

·         OS 1221 TÜV NORD Czech, s.r.o.

·         OS 1951 SILMOS-Q, s.r.o.

·         OS 1735 I.T.I.  –  Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.

·         OS 2378 TESYDO, s.r.o.

·         OS 2435 LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.

·         OS 2498 Český svářečský ústav, s.r.o.

·         OS 2595 TÜV Rheinland Česká republika s.r.o.

·         OS 2497 Česká svářečská společnost ANB

·         OS 2078 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

·         OS 2693 HEATEST s.r.o.

 

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody vybraných stavebních výrobků podle nařízení vlády 163/2002 Sb.:

 • AO 201 – Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
 • AO 202 – Strojírenský zkušební ústav, s. p.
 • AO 204 – Technický a zkušební ústav stavební, s. p.
 • AO 205 – STAVCERT, zájmové sdružení právnických osob
 • AO 208 – Silniční vývoj – ZDZ, s.r.o.
 • AO 209 – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně –
 • AO 210 – Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p.
 • AO 211 – TÜV SÜD Czech s. r. o.
 • AO 212 – Centrum stavebního inženýrství, a. s.
 • AO 216 – Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, a. s.
 • AO 218 – Zkušebna kamene a kameniva, s. r. o.
 • AO 219 -Textilní zkušební ústav, s. p.
 • AO 221 – Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Technický ústav požární ochrany MV
 • AO 222 – Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
 • AO 224 – Institut pro testování a certifikaci, a s.
 • AO 225 – IKATES, s. r. o.
 • AO 227 – Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s. r. o.
 • AO 238 – QUALIFORM, a. s.
 • AO 242 – Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s.
 • AO 254 – SILMOS-Q, s.r.o.
 • AO 260 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované či oznámené osoby viz aktuální seznam AO nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

Koordinace autorizovaných osob/oznámených subjektů

Evropská unie

Užitečné odkazy:

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.