Účinnost nových teplovodních kotlů.

Nařízení vlády č. 25/2003 Sb. (PDF 13 MB), kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb. (PDF 89 kB) a nařízení vlády č. 42/2006 Sb. (PDF 86 kB)

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody účinnosti nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

  • AO 202 – Strojírenský zkušební ústav, s. p

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO. nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU

31992L0042 (PDF 125 kB)

31993L0068 (PDF 211 kB)

32004L0008 (PDF 486 kB)

32005L0032 (PDF 524 kB)

32008L0028 (PDF 53 kB)

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.