ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Job offer

Categories: 

Vyhlášena jsou aktuálně výběrová řízení pod služebním zákonem Odborný rada v oddělení rozvoje a mezinárodní spolupráce odboru metrologie ID 3200102, Odborný rada v oddělení EU a mezinárodní spolupráce odboru mezinárodních vztahů ID 5100016. Podrobnosti naleznete v sekci offer of employment. The Czech Standards Agency is also looking for new colleagues, for more information please see here.

We are looking for solutions with you, contact us

The Office for Technical Standardization, Metrology and State Testing has a team of experienced experts to help you with your problems and requirements.