Skip to main content
ÚNMZ - logo

Agreements and memoranda of understanding and cooperation

Country

Title of the document (place and date of signature)

Date of signature

Duration

The text is available in the following languages

Albania "Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Generálním ředitelstvím pro standardizaci Albánské republiky (DPS)" v oblasti normalizace(Praha 15.10./Tirana 12.10. 2015) 15.10./12.10. 2015 The Memorandum is concluded for an unlimited period. English

(PDF; 893 kB)

Armenia "Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a arménským Národním institutem pro standardizaci (SARM)" v oblasti normalizace a posuzování shody(Rio de Janeiro, 10. 9. 2014) 10. 9. 2014 The Memorandum is concluded for an unlimited period. English

(PDF; 784.6 kB)

Azerbaijan "Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Státním výborem pro standardizaci, metrologii a patenty (AZSTAND)"(Baku, 17. 5. 2011) 17. 5. 2011 The Memorandum is concluded for an unlimited period. Czech

(PDF; 973.77 kB)

Russian

(PDF; 152.96 kB)

Azerbaijani

(PDF; 144.64 kB)

Belarus "Memorandum o vzájemném porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Státním výborem pro normalizaci Běloruské republiky (Gosstandart) o spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody"(Minsk, 19. 5. 2016) 19.05.2016 The Memorandum is concluded for an unlimited period. Russian

(PDF; 107 kB)

Bosnia and Herzegovina "Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace a posuzování shody mezi  Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Institute for Standardization of Bosnia and Herzegovina (BAS)"(Sarajevo, 18.12. 2012) 18. 12. 2012 The Memorandum is concluded for an unlimited period. English

(PDF; 783.57 kB)

BBulgaria "Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Státní agenturou pro normalizaci a metrologii (BDS) o vzájemné spolupráci v oblasti posuzování shody"(Praha, 11. 12. 2000) 11. 12. 2000 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.Možnost písemného vypovězení.Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně. Czech

(PDF; 190 kB)

English

(PDF; 177 kB)

Bulgarian

(PDF; 175 kB)

China "Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Certifikační a akreditační správou Čínské lidové republiky (CNCA) v oblasti posuzování shody (certifikace a zkoušení)"(Peking, 27. 11. 2015) 27. 11. 2015 The Memorandum is concluded for an unlimited period. Czech

(PDF; 184 kB)

English

(PDF; 174 kB)

Chinese

(PDF; 432 kB)

Egypt "Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Egyptskou organizací pro normalizaci a kvalitu (EOS) v oblasti normalizace, posuzování shody a metrologie"(Nové Dillí, 21. 9. 2011) 21. 9. 2011 The Memorandum is concluded for an unlimited period. English

(PDF; 1.03 MB)

Georgia "Memorandum o porozumění а spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a gruzínskou Národní agenturou pro normy a metrologii (GeoSTM)" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody(Tbilisi, 9. 2. 2016) 9. 2. 2016 The Memorandum is concluded for an unlimited period. English

(PDF; 141 kB)

Kazakhstan "Memorandum o porozumění a spolupráci mezi  Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Ministerstvem pro investice a rozvoj Republiky Kazachstán" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody(Praha, 1. 3. 2017)  1. 3. 2017 The Memorandum is concluded for an unlimited period. English

(PDF; 908 kB)

Kazakhstan "Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Kazachstánským institutem pro standardizaci a certifikaci (KAZINST)" v oblasti normalizace(Bled, 21. 6. 2018) 21. 6. 2018 The Memorandum is concluded for an unlimited period. English

(PDF; 257 kB)

Russian

(PDF; 283 kB)

Korea
"Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Korejskou agenturou pro technologie a standardy (KATS) "(Praha, 8.12.2023) 8.12.2023 The Memorandum is concluded for an unlimited period. English

(PDF; 607 kB)

Macedonia "Memorandum o porozumění mezi českým Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Úřadem pro normalizaci a metrologii (ISRSM) o odstraňování technických překážek obchodu"(Praha, 12. 11. 2001) 12. 11. 2001 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.Možnost písemného vypovězení.Platnost končí tři (3) měsíce ode dne obdržení oznámení o vypovězení. Czech

(DOCX; 18,6 kB)

English

(PDF; 134 kB)

Macedonian

(PDF; 132 kB)

Malaysia
"Memorandum of Understanding between the Czech Office for Standards, Metrology and Testing (ÚNMZ) and the Medical Device Authority of Malaysia (MDA) on Cooperation in the Field of Medical Device" 20.11.2023 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.Možnost písemného vypovězení. English

(PDF; 879 kB)

Moldova

"Memorandum of Understanding and Cooperation in the Field of Standardization, Metrology and Conformity Assessment between the Czech Office for Standards, Metrology and Testing (ÚNMZ) and the Ministry of Economy of Moldova (MEI)"

(Prague, 22 February 2012)

22. 2. 2012 The Memorandum is concluded for an unlimited period. Russian

(PDF; 150.78 kB)

Moldova "Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Institutem pro standardizaci (ISM) v oblasti normalizace"(Kišiněv, 21. 9. 2017) 21. 9. 2017 The Memorandum is concluded for an unlimited period. English

(PDF; 755 kB)

Mongolia "Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Mongolskou agenturou pro normalizaci a metrologii (MASM)"  v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody(Skopje, 8. 6. 2016) 8. 6. 2016 The Memorandum is concluded for an unlimited period. English

(PDF; 711 kB)

Russian Federation "Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Federální agenturou pro technickou regulaci a metrologii (Rosstandart) týkající se spolupráce v oblasti normalizace a metrologie"(Praha, 23. 3. 2016) 23. 3. 2016 The Memorandum is concluded for an unlimited period. Czech

(DOCX; 118 kB)

Russian

(PDF; 134 kB)

English

(PDF; 122 kB)

Slovakia "Dohoda o spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Úřadem pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví (ÚNMS)"(Zvolen, 25. 3. 2004) 25. 3. 2004 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.Možnost písemného vypovězení.Platnost končí tři (3) měsíce ode dne obdržení oznámení o vypovězení. Czech

(PDF; 129 kB)

Slovak

(PDF; 729.66 kB)

Slovakia "Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Úřadem pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví (ÚNMS) v oblasti metrologie"(Praha, 31. 3. 1993) 31. 3. 1993 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.Možnost písemného vypovězení.Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně. Czech

(PDF; 174 kB)

Slovak

(PDF; 195 kB)

Slovenia "Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Úřadem pro normalizaci a metrologii o uznávání výsledků zkoušek výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi výrobními a obchodními subjekty ČR a republiky Slovinsko"(Praha, 23. 2. 1996) 23. 2. 1996 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.Možnost písemného vypovězení.Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně. Czech

(PDF; 215 kB)

Slovenian

(PDF; 205 kB)

Spojené arabské emiráty
"Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Ministerstvem průmyslu a pokročilých technologií spojených arabských emirátů" v oblasti normalizace a legální metrologie
(Praha, 14. 6. 2024)
14. 6. 2024 The Memorandum is concluded for an unlimited period. Czech

(PDF; 845 kB)

English

(PDF; 4456 kB)

Serbia "Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Ministerstvem hospodářství Srbska" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody(Bělehrad, 11. 3. 2015) 11. 3. 2015 The Memorandum is concluded for an unlimited period. English

(PDF; 108 kB)

Taiwan

"Memorandum of Understanding between the Office for Standards, Metrology and Testing (ÚNMZ) and the Bureau of Standards, Metrology and Inspection in Taipei (BSMI)" in the field of standardization, metrology and conformity assessment

(Prague / Taipei, 31 January 2001)

31. 1. 2001 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.Možnost písemného vypovězení.Písemné oznámení o výpovědi je nutno zaslat nejméně 30 dní před předpokládaným zrušením platnosti. English

(DOCX; 258 kB)

Turkey "Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Institut pro normalizaci (TSE)" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody(Ankara, 14. 2. 2012) 14. 2. 2012 The Memorandum is concluded for an unlimited period. English

(PDF; 118.56 kB)

Ukraine "Memorandum of Understanding in the Field of Standardization between the Ukrainian Scientific Research and Training Center for Standardization, Certification and Quality Problems (UkrNDNC) and the Czech Office for Standards, Metrology and Testing (ÚNMZ)"

(Prague, 21 June 2022)

21. 6. 2022 The Memorandum is concluded for an unlimited period. English

(PDF; 739 kB)

Ukrainian

(PDF; 862 kB)

Ukraine "Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a  Ministerstvem hospodářství Ukrajiny"(Kyjev, 31.10.2022) 31.10.2022 The Memorandum is concluded for an unlimited period. Czech

(PDF; 117 kB )

English

(PDF; 209 kB)

Ukrainian

(PDF; 192 kB )

Ukraine "Akční plán aktivit navazující na Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a  Ministerstvem hospodářství Ukrajiny v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody na období 2022 - 2024"(Kyjev, 31.10.2022) 31.10.2022 Czech

(PDF; 212 kB )

English

(PDF; 262 kB )

Ukrainian

(PDF; 225 kB )

Uzbekistan "Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Agenturou pro standardizaci, metrologii a certifikaci (UZSTANDART) o vzájemné spolupráci v oblasti posuzování shody vzájemně dodávaných výrobků"(Taškent, 25. 8. 2009) 25. 8. 2009 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.Možnost písemného vypovězení.Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně. Czech

(PDF; 1.46 MB)

Uzbekistan "Plán spolupráce  mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Uzbeckou agenturou pro technickou regulaci (O`ZTTSA) na období 2023-2028" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody(Praha 30.10.2023/Taškent) 30.10.2023 Czech

(PDF; 2.9 MB)

English

(PDF; 2.9 MB)

Russian

(PDF; 794 kB)

Vietnam "Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Ředitelstvím pro normy, metrologii a kvalitu (STAMEQ)" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody(Praha, 17. 4. 2019) 17. 4. 2019 Memorandum je uzavřeno na dobu 3 let s možností automatického prodloužení.Možnost písemného vypovězení.Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně. English

(PDF; 950 kB)

ARCHIVE (DOCX; 26 kB)

For more detailed information on the areas of bilateral cooperation of the ÚNMZ, please contact bilateral@unmz.cz.