Bilaterální spolupráce

Dohody a memoranda o porozumění a spolupráci

Země

Název dokumentu (město a datum podpisu)

Datum podpisu

Trvání

Text je k dispozici v následujících jazycích

Albánie Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Generálním ředitelstvím pro standardizaci Albánské republiky (DPS, Albánie) pro oblast standardizace

(Praha 15.10./Tirana 12.10. 2015)

15.10./12.10. 2015 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 893 kB)

Arménie Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a arménským Národním institutem pro standardizaci (SARM, Arménská republika) pro oblast standardizace a posuzování shody

(Rio de Janeiro, 10. 9. 2014)

10. 9. 2014 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

 

 

anglicky

(PDF; 784,6 kB)

 

Ázerbájdžán Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Státním výborem pro standardizaci, metrologii a patenty (Ázerbájdžánská republika)

(Baku, 17. 5. 2011)

17. 5. 2011 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. česky,

(PDF; 973,77 kB)

rusky,

(PDF; 152,96 kB)

ázerbájdžánsky

(PDF; 144,64 kB)

 

Bělorusko Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Státním výborem pro normalizaci Běloruské republiky (Gosstandart, Běloruská republika) o spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody.

(Minsk, 19. 5. 2016)

19.05.2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

 

rusky

(PDF; 107 kB)

 

 

Bosna a Herzegovina Memorandum o porozumění mezi  Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky (ÚNMZ) a Institute for Standardization of Bosnia and Herzegovina (BAS, Bosna a Herzegovina) v oblasti posuzování shody

(Sarajevo, 18.12. 2012)

18. 12. 2012 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 783,57 kB)

Bulharsko Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky a Státní agenturou pro normalizaci a metrologii Bulharské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti posuzování shody

(Praha, 11. 12. 2000)

11. 12. 2000 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

česky

(text pro informaci;

DOCX; 18,9 kB)

anglicky

(PDF; 213 kB)

Čína Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Certifikační a akreditační správou Čínské lidové republiky (CNCA, Čínská lidová republika) v oblasti posuzování shody (certifikace a zkoušení)

(Peking, 27. 11. 2015)

27. 11. 2015 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. česky,

(PDF; 184 kB)

anglicky,

(PDF; 174 kB)

čínsky

(PDF; 432 kB)

 

Egypt Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Egyptskou organizací pro normalizaci a kvalitu (EOS, Egyptská arabská republika) v oblasti standardizace, posuzování shody a metrologie

(Nové Dillí, 21. 9. 2011)

21. 9. 2011 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 1,03 MB)

Gruzie Memorandum o porozumění а spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a gruzínskou Národní agenturou pro normy a metrologii (GeoSTM, Gruzie) v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Tbilisi, 9. 2. 2016)

9. 2. 2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 141 kB)

Kazachstán Memorandum o porozumění a spolupráci mezi  Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Ministerstvem pro investice a rozvoj Republiky Kazachstán v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Praha, 1. 3. 2017)

 1. 3. 2017 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 908 kB)

 

Kazachstán Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Kazachstánským institutem pro standardizaci a certifikaci (KAZINST, Republika Kazachstán) v oblasti standardizace

(Bled, 21. 6. 2018)

21. 6. 2018 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 257 kB)

rusky

(PDF; 283 kB)

Makedonie Memorandum o porozumění mezi českým Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a makedonským Úřadem pro normalizaci a metrologii o odstraňování technických překážek obchodu

(Praha, 12. 11. 2001)

12. 11. 2001 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí tři (3) měsíce ode dne obdržení oznámení o vypovězení.

česky,

(DOCX; 18,6 kB)

anglicky,

(PDF; 134 kB)

makedonsky

(PDF; 132 kB)

Moldavsko

Memorandum o spolupráci mezi českým Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a moldavským Ministerstvem hospodářství v oblasti posuzování shody, standardizace a metrologie

(Praha, 22. 2. 2012)

22. 2. 2012 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. rusky

(PDF; 150,78 kB)

Moldavsko Memorandum o spolupráci a porozumění mezi českým Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a moldavským Institutem pro standardizaci (ISM, Moldavsko) v oblasti standardizace

(Kišiněv, 21. 9. 2017)

21. 9. 2017 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 755 kB)

Mongolsko Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Mongolskou agenturou pro normalizaci a metrologii (MASM, Mongolsko) týkající se spolupráce v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Skopje, 8. 6. 2016)

8. 6. 2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 711 kB)

Rusko Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (Česká republika) a Federální agenturou pro technickou regulaci a metrologii (Rosstandart, Ruská federace) týkající se spolupráce v oblasti normalizace a metrologie

(Praha, 23. 3. 2016)

23. 3. 2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. česky,

(DOCX; 118 kB)

rusky,

(PDF; 134 kB)

anglicky,

(PDF; 122 kB)

Rusko Plán společných prací k provádění Memoranda o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace a metrologie mezi Federální agenturou pro technickou regulaci a metrologii a Úřadem pro technickou  normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na období 2017-2020

(Moskva, 30. 5. 2017)

30. 5. 2017 česky,

(PDF; 210 kB)

anglicky,

(PDF; 225 kB)

Slovensko Dohoda o spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky a Úřadem pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví  Slovenské republiky

(Zvolen, 25. 3. 2004)

25. 3. 2004 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí tři (3) měsíce ode dne obdržení oznámení o vypovězení.

česky,

(PDF; 129 kB)

slovensky

(PDF; 729,66 kB)

Slovensko Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v oblasti metrologie

(Praha, 31. 3. 1993)

31. 3. 1993 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

česky,

(PDF; 174 kB)

slovensky

(PDF; 195 kB)

Slovinsko Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky a Úřadem pro normalizaci a metrologii republiky Slovinsko o uznávání výsledků zkoušek výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi výrobními a obchodními subjekty ČR a republiky Slovinsko

(Praha, 23. 2. 1996)

23. 2. 1996 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

česky,

(PDF; 215 kB)

slovinsky

(PDF; 205 kB)

Srbsko Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky a Ministerstvem hospodářství Srbské republiky v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Bělehrad, 11. 3. 2015)

11. 3. 2015 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 108 kB)

Tchaj-wan

Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze a Úřadem pro normy, metrologii a inspekci v Taipei v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Praha, 31. 1. 2001 a Taipei, 31. 1. 2001)

31. 1. 2001 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Písemné oznámení o výpovědi je nutno zaslat nejméně 30 dní před předpokládaným zrušením platnosti.

anglicky

(DOCX; 258 kB)

Turecko  Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi ÚNMZ a TSE v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody(Ankara, 14. 2. 2012) 14. 2. 2012 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 118,56 kB)

Ukrajina Akční plán spolupráce v oblasti technické regulace, normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Ministerstvem hospodářského rozvoje Ukrajiny a ÚNMZ na období 2018-2020

(Praha, 12. 6. 2018)

12. 6. 2018 česky

(PDF; 270 kB)

anglicky

(PDF; 273 kB)

ukrajinsky

(PDF; 262 kB)

Uzbekistán Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky a Uzbeckou agenturou standardizace, metrologie a certifikace o vzájemné spolupráci v oblasti posuzování shody vzájemně dodávaných výrobků(Taškent, 25. 8. 2009) 25. 8. 2009 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

česky

(PDF; 1,46 MB)

Vietnam Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky (ÚNMZ, Česká republika) a Ředitelstvím pro normy, metrologii a kvalitu (STAMEQ, Vietnam) v oblasti standardizace, metrologie a posuzování shody

(Praha, 17. 4. 2019)

17. 4. 2019 Memorandum je uzavřeno na dobu 3 let s možností automatického prodloužení.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

anglicky

(PDF; 950 kB)

ARCHIV (DOCX; 22 kB)

Pro podrobnější informace týkající se oblastí bilaterální spolupráce ÚNMZ se obracejte na adresu bilateral@unmz.cz.

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.