Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Bilaterální spolupráce

Dohody a memoranda o porozumění a spolupráci

Země

Název dokumentu (místo a datum podpisu)

Datum podpisu

Trvání

Text je k dispozici v následujících jazycích

Albánie "Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Generálním ředitelstvím pro standardizaci Albánské republiky (DPS)" v oblasti normalizace(Praha 15.10./Tirana 12.10. 2015) 15.10./12.10. 2015 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 893 kB)

Arménie "Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a arménským Národním institutem pro standardizaci (SARM)" v oblasti normalizace a posuzování shody(Rio de Janeiro, 10. 9. 2014) 10. 9. 2014 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 784,6 kB)

Ázerbájdžán "Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Státním výborem pro standardizaci, metrologii a patenty (AZSTAND)"(Baku, 17. 5. 2011) 17. 5. 2011 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. česky

(PDF; 973,77 kB)

rusky

(PDF; 152,96 kB)

ázerbájdžánsky

(PDF; 144,64 kB)

Bělorusko "Memorandum o vzájemném porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Státním výborem pro normalizaci Běloruské republiky (Gosstandart) o spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody"(Minsk, 19. 5. 2016) 19.05.2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. rusky

(PDF; 107 kB)

Bosna a Herzegovina "Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace a posuzování shody mezi  Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Institute for Standardization of Bosnia and Herzegovina (BAS)"(Sarajevo, 18.12. 2012) 18. 12. 2012 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 783,57 kB)

Bulharsko "Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Státní agenturou pro normalizaci a metrologii (BDS) o vzájemné spolupráci v oblasti posuzování shody"(Praha, 11. 12. 2000) 11. 12. 2000 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.Možnost písemného vypovězení.Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně. česky

(PDF; 190 kB)

anglicky

(PDF; 177 kB)

bulharsky

(PDF; 175 kB)

Čína "Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Certifikační a akreditační správou Čínské lidové republiky (CNCA) v oblasti posuzování shody (certifikace a zkoušení)"(Peking, 27. 11. 2015) 27. 11. 2015 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. česky

(PDF; 184 kB)

anglicky

(PDF; 174 kB)

čínsky

(PDF; 432 kB)

Egypt "Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Egyptskou organizací pro normalizaci a kvalitu (EOS) v oblasti normalizace, posuzování shody a metrologie"(Nové Dillí, 21. 9. 2011) 21. 9. 2011 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 1,03 MB)

Gruzie "Memorandum o porozumění а spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a gruzínskou Národní agenturou pro normy a metrologii (GeoSTM)" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody(Tbilisi, 9. 2. 2016) 9. 2. 2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 141 kB)

Kazachstán "Memorandum o porozumění a spolupráci mezi  Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Ministerstvem pro investice a rozvoj Republiky Kazachstán" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody(Praha, 1. 3. 2017)  1. 3. 2017 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 908 kB)

Kazachstán "Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Kazachstánským institutem pro standardizaci a certifikaci (KAZINST)" v oblasti normalizace(Bled, 21. 6. 2018) 21. 6. 2018 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 257 kB)

rusky

(PDF; 283 kB)

Korea
"Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Korejskou agenturou pro technologie a standardy (KATS) "(Praha, 8.12.2023) 8.12.2023 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF;  607 kB)

Makedonie "Memorandum o porozumění mezi českým Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Úřadem pro normalizaci a metrologii (ISRSM) o odstraňování technických překážek obchodu"(Praha, 12. 11. 2001) 12. 11. 2001 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.Možnost písemného vypovězení.Platnost končí tři (3) měsíce ode dne obdržení oznámení o vypovězení. česky

(DOCX; 18,6 kB)

anglicky

(PDF; 134 kB)

makedonsky

(PDF; 132 kB)

Malajsie
"Memorandum o porozumění mezi českým Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a malajským Úřadem pro zdravotnické prostředky (MDA) o spolupráci v oblasti zdravotnických prostředků" 20.11.2023 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.Možnost písemného vypovězení. anglicky

(PDF; 879 kB)

Moldavsko

"Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Ministerstvem hospodářství (MEI)"

(Praha, 22. 2. 2012)

22. 2. 2012 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. rusky

(PDF; 150,78 kB)

Moldavsko "Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Institutem pro standardizaci (ISM) v oblasti normalizace"(Kišiněv, 21. 9. 2017) 21. 9. 2017 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 755 kB)

Mongolsko "Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Mongolskou agenturou pro normalizaci a metrologii (MASM)"  v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody(Skopje, 8. 6. 2016) 8. 6. 2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 711 kB)

Rusko "Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Federální agenturou pro technickou regulaci a metrologii (Rosstandart) týkající se spolupráce v oblasti normalizace a metrologie"(Praha, 23. 3. 2016) 23. 3. 2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. česky

(DOCX; 118 kB)

rusky

(PDF; 134 kB)

anglicky

(PDF; 122 kB)

Slovensko "Dohoda o spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Úřadem pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví (ÚNMS)"(Zvolen, 25. 3. 2004) 25. 3. 2004 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.Možnost písemného vypovězení.Platnost končí tři (3) měsíce ode dne obdržení oznámení o vypovězení. česky

(PDF; 129 kB)

slovensky

(PDF; 729,66 kB)

Slovensko "Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Úřadem pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví (ÚNMS) v oblasti metrologie"(Praha, 31. 3. 1993) 31. 3. 1993 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.Možnost písemného vypovězení.Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně. česky

(PDF; 174 kB)

slovensky

(PDF; 195 kB)

Slovinsko "Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Úřadem pro normalizaci a metrologii o uznávání výsledků zkoušek výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi výrobními a obchodními subjekty ČR a republiky Slovinsko"(Praha, 23. 2. 1996) 23. 2. 1996 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.Možnost písemného vypovězení.Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně. česky

(PDF; 215 kB)

slovinsky

(PDF; 205 kB)

Spojené arabské emiráty
"Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Ministerstvem průmyslu a pokročilých technologií spojených arabských emirátů" v oblasti normalizace a legální metrologie
(Praha, 14. 6. 2024)
14. 6. 2024 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. česky

(PDF; 845 kB)

anglicky

(PDF; 4456 kB)

Srbsko "Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Ministerstvem hospodářství Srbska" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody(Bělehrad, 11. 3. 2015) 11. 3. 2015 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 108 kB)

Tchaj-wan

"Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze (ÚNMZ) a Úřadem pro normy, metrologii a inspekci v Taipei (BSMI)" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Praha / Taipei, 31. 1. 2001)

31. 1. 2001 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.Možnost písemného vypovězení.Písemné oznámení o výpovědi je nutno zaslat nejméně 30 dní před předpokládaným zrušením platnosti. anglicky

(DOCX; 258 kB)

Turecko "Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Institut pro normalizaci (TSE)" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody(Ankara, 14. 2. 2012) 14. 2. 2012 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 118,56 kB)

Ukrajina "Memorandum o porozumění v oblasti normalizace mezi Ukrajinským vědecko-výzkumným a školicím centrem pro standardizaci, certifikaci a problémy kvality (UkrNDNC) a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)"

(Praha, 21. 6. 2022)

21. 6. 2022 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 739 kB)

ukrajinsky

(PDF; 862 kB)

Ukrajina "Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a  Ministerstvem hospodářství Ukrajiny"(Kyjev, 31.10.2022) 31.10.2022 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. česky

(PDF; 117 kB )

anglicky

(PDF; 209 kB)

ukrajinsky

(PDF; 192 kB )

Ukrajina "Akční plán aktivit navazující na Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a  Ministerstvem hospodářství Ukrajiny v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody na období 2022 - 2024"(Kyjev, 31.10.2022) 31.10.2022 česky

(PDF; 212 kB )

anglicky

(PDF; 262 kB )

ukrajinsky

(PDF; 225 kB )

Uzbekistán "Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Agenturou pro standardizaci, metrologii a certifikaci (UZSTANDART) o vzájemné spolupráci v oblasti posuzování shody vzájemně dodávaných výrobků"(Taškent, 25. 8. 2009) 25. 8. 2009 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.Možnost písemného vypovězení.Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně. česky

(PDF; 1,46 MB)

Uzbekistán "Plán spolupráce  mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Uzbeckou agenturou pro technickou regulaci (O`ZTTSA) na období 2023-2028" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody(Praha 30.10.2023/Taškent) 30.10.2023 česky

(PDF;  2,9 MB)

anglicky

(PDF; 2,9 MB)

rusky

(PDF; 794 kB)

Vietnam "Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Ředitelstvím pro normy, metrologii a kvalitu (STAMEQ)" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody(Praha, 17. 4. 2019) 17. 4. 2019 Memorandum je uzavřeno na dobu 3 let s možností automatického prodloužení.Možnost písemného vypovězení.Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně. anglicky

(PDF; 950 kB)

ARCHIV (DOCX; 26 kB)

Pro podrobnější informace týkající se oblastí bilaterální spolupráce ÚNMZ se obracejte na adresu bilateral@unmz.cz.