ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Bilaterální spolupráce

Dohody a memoranda o porozumění a spolupráci

Země

Název dokumentu (město a datum podpisu)

Datum podpisu

Trvání

Text je k dispozici v následujících jazycích

Albánie "Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Generálním ředitelstvím pro standardizaci Albánské republiky (DPS)" v oblasti normalizace

(Praha 15.10./Tirana 12.10. 2015)

15.10./12.10. 2015 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 893 kB)

Arménie "Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a arménským Národním institutem pro standardizaci (SARM, Arménská republika)" v oblasti normalizace a posuzování shody

(Rio de Janeiro, 10. 9. 2014)

10. 9. 2014 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

 

 

anglicky

(PDF; 784,6 kB)

 

Ázerbájdžán "Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Státním výborem pro standardizaci, metrologii a patenty (AZSTAND, Ázerbájdžánská republika)"

(Baku, 17. 5. 2011)

17. 5. 2011 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. česky,

(PDF; 973,77 kB)

rusky,

(PDF; 152,96 kB)

ázerbájdžánsky

(PDF; 144,64 kB)

Bělorusko "Memorandum o vzájemném porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Státním výborem pro normalizaci Běloruské republiky (Gosstandart) o spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody"

(Minsk, 19. 5. 2016)

19.05.2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

 

rusky

(PDF; 107 kB)

 

 

Bosna a Herzegovina "Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace a posuzování shody mezi  Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Institute for Standardization of Bosnia and Herzegovina (BAS)"

(Sarajevo, 18.12. 2012)

18. 12. 2012 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 783,57 kB)

Bulharsko "Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Státní agenturou pro normalizaci a metrologii (BDS, Bulharská republika) o vzájemné spolupráci v oblasti posuzování shody"

(Praha, 11. 12. 2000)

11. 12. 2000 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

Možnost písemného vypovězení.

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

česky

(PDF; 190 kB)

anglicky

(PDF; 177 kB)

bulharsky

(PDF; 175 kB)

Čína "Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Certifikační a akreditační správou Čínské lidové republiky (CNCA) v oblasti posuzování shody (certifikace a zkoušení)"

(Peking, 27. 11. 2015)

27. 11. 2015 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. česky,

(PDF; 184 kB)

anglicky,

(PDF; 174 kB)

čínsky

(PDF; 432 kB)

Egypt "Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Egyptskou organizací pro normalizaci a kvalitu (EOS, Egyptská arabská republika) v oblasti normalizace, posuzování shody a metrologie"

(Nové Dillí, 21. 9. 2011)

21. 9. 2011 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 1,03 MB)

Gruzie "Memorandum o porozumění а spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a gruzínskou Národní agenturou pro normy a metrologii (GeoSTM, Gruzie)" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Tbilisi, 9. 2. 2016)

9. 2. 2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 141 kB)

Kazachstán "Memorandum o porozumění a spolupráci mezi  Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Ministerstvem pro investice a rozvoj Republiky Kazachstán" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Praha, 1. 3. 2017)

 1. 3. 2017 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 908 kB)

 

Kazachstán "Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Kazachstánským institutem pro standardizaci a certifikaci (KAZINST)" v oblasti normalizace

(Bled, 21. 6. 2018)

21. 6. 2018 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 257 kB)

rusky

(PDF; 283 kB)

Makedonie "Memorandum o porozumění mezi českým Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Úřadem pro normalizaci a metrologii (ISRSM, Makedonie) o odstraňování technických překážek obchodu"

(Praha, 12. 11. 2001)

12. 11. 2001 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí tři (3) měsíce ode dne obdržení oznámení o vypovězení.

česky,

(DOCX; 18,6 kB)

anglicky,

(PDF; 134 kB)

makedonsky

(PDF; 132 kB)

Malajsie
"Memorandum o porozumění mezi českým Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a malajským Úřadem pro zdravotnické prostředky (MDA, Malajsie) o spolupráci v oblasti zdravotnických prostředků" 20.11.2023 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

Možnost písemného vypovězení.

anglicky

(PDF; 879 kB)

Moldavsko

"Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Ministerstvem hospodářství (MEI, Moldavsko)"

(Praha, 22. 2. 2012)

22. 2. 2012 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. rusky

(PDF; 150,78 kB)

Moldavsko "Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Institutem pro standardizaci (ISM, Moldavsko) v oblasti normalizace"

(Kišiněv, 21. 9. 2017)

21. 9. 2017 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 755 kB)

Mongolsko "Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Mongolskou agenturou pro normalizaci a metrologii (MASM, Mongolsko)"  v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Skopje, 8. 6. 2016)

8. 6. 2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 711 kB)

Rusko "Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Federální agenturou pro technickou regulaci a metrologii (Rosstandart, Ruská federace) týkající se spolupráce v oblasti normalizace a metrologie"

(Praha, 23. 3. 2016)

23. 3. 2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. česky,

(DOCX; 118 kB)

rusky,

(PDF; 134 kB)

anglicky,

(PDF; 122 kB)

Slovensko "Dohoda o spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Úřadem pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví (ÚNMS, Slovenská republika)"

(Zvolen, 25. 3. 2004)

25. 3. 2004 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí tři (3) měsíce ode dne obdržení oznámení o vypovězení.

česky,

(PDF; 129 kB)

slovensky

(PDF; 729,66 kB)

Slovensko "Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Úřadem pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví (ÚNMS, Slovenská republika) v oblasti metrologie"

(Praha, 31. 3. 1993)

31. 3. 1993 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

česky,

(PDF; 174 kB)

slovensky

(PDF; 195 kB)

Slovinsko "Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Úřadem pro normalizaci a metrologii (Slovinsko) o uznávání výsledků zkoušek výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi výrobními a obchodními subjekty ČR a republiky Slovinsko"

(Praha, 23. 2. 1996)

23. 2. 1996 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

česky,

(PDF; 215 kB)

slovinsky

(PDF; 205 kB)

Srbsko "Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Ministerstvem hospodářství Srbska" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Bělehrad, 11. 3. 2015)

11. 3. 2015 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 108 kB)

Tchaj-wan

"Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze (ÚNMZ, Česká republika) a Úřadem pro normy, metrologii a inspekci v Taipei (BSMI, Tchaj-wan)" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Praha / Taipei, 31. 1. 2001)

31. 1. 2001 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Písemné oznámení o výpovědi je nutno zaslat nejméně 30 dní před předpokládaným zrušením platnosti.

anglicky

(DOCX; 258 kB)

Turecko "Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Institut pro normalizaci (TSE, Turecko)" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Ankara, 14. 2. 2012)

14. 2. 2012 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 118,56 kB)

Ukrajina "Memorandum o porozumění v oblasti normalizace mezi Ukrajinským vědecko-výzkumným a školicím centrem pro standardizaci, certifikaci a problémy kvality (UkrNDNC, Ukrajina) a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika)"

(Praha, 21. 6. 2022)

21. 6. 2022 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 739 kB)

ukrajinsky

(PDF; 862 kB)

Ukrajina "Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a  Ministerstvem hospodářství Ukrajiny"

(Kyjev, 31.10.2022)

31.10.2022 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. česky

(PDF; 117 kB )

anglicky

(PDF; 209 kB)

ukrajinsky

(PDF; 192 kB )

Ukrajina "Akční plán aktivit navazující na Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a  Ministerstvem hospodářství Ukrajiny v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody na období 2022 - 2024"

(Kyjev, 31.10.2022)

31.10.2022 česky

(PDF; 212 kB )

anglicky

(PDF; 262 kB )

ukrajinsky

(PDF; 225 kB )

Uzbekistán "Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Agenturou pro standardizaci, metrologii a certifikaci (UZSTANDART, Uzbekistán) o vzájemné spolupráci v oblasti posuzování shody vzájemně dodávaných výrobků"

(Taškent, 25. 8. 2009)

25. 8. 2009 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

česky

(PDF; 1,46 MB)

Uzbekistán "Plán spolupráce  mezi Agenturou pro standardizaci, metrologii a certifikaci (UZSTANDART, Uzbekistán) a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) na období 2019-2020" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Praha, 23. 9. 2019)

23. 9. 2019 rusky

(PDF; 1,3 MB)

Vietnam "Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Ředitelstvím pro normy, metrologii a kvalitu (STAMEQ, Vietnam)" v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Praha, 17. 4. 2019)

17. 4. 2019 Memorandum je uzavřeno na dobu 3 let s možností automatického prodloužení.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

anglicky

(PDF; 950 kB)

ARCHIV (DOCX; 26 kB)

Pro podrobnější informace týkající se oblastí bilaterální spolupráce ÚNMZ se obracejte na adresu bilateral@unmz.cz.

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.