Bilaterální spolupráce

Dohody a memoranda o porozumění a spolupráci

Země

Název dokumentu (město a datum podpisu)

Datum podpisu

Trvání

Text je k dispozici v následujících jazycích

Albánie Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Generálním ředitelstvím pro standardizaci Albánské republiky (DPS) pro oblast standardizace

(Praha 15.10./Tirana 12.10. 2015)

15.10./12.10. 2015 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 893 kB)

Arménie Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a arménským Národním institutem pro standardizaci (SARM, Arménská republika) pro oblast standardizace a posuzování shody

(Rio de Janeiro, 10. 9. 2014)

10. 9. 2014 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

 

 

anglicky

(PDF; 784,6 kB)

 

Ázerbájdžán Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Státním výborem pro standardizaci, metrologii a patenty (AZSTAND, Ázerbájdžánská republika)

(Baku, 17. 5. 2011)

17. 5. 2011 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. česky,

(PDF; 973,77 kB)

rusky,

(PDF; 152,96 kB)

ázerbájdžánsky

(PDF; 144,64 kB)

 

Bělorusko Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Státním výborem pro normalizaci Běloruské republiky (Gosstandart) o spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Minsk, 19. 5. 2016)

19.05.2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

 

rusky

(PDF; 107 kB)

 

 

Bosna a Herzegovina Memorandum o porozumění mezi  Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Institute for Standardization of Bosnia and Herzegovina (BAS) v oblasti posuzování shody

(Sarajevo, 18.12. 2012)

18. 12. 2012 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 783,57 kB)

Bulharsko Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Státní agenturou pro normalizaci a metrologii (BDS, Bulharská republika) o vzájemné spolupráci v oblasti posuzování shody

(Praha, 11. 12. 2000)

11. 12. 2000 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

česky

(PDF; 190 kB)

anglicky

(PDF; 177 kB)

bulharsky

(PDF; 175 kB)

Čína Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Certifikační a akreditační správou Čínské lidové republiky (CNCA) v oblasti posuzování shody (certifikace a zkoušení)

(Peking, 27. 11. 2015)

27. 11. 2015 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. česky,

(PDF; 184 kB)

anglicky,

(PDF; 174 kB)

čínsky

(PDF; 432 kB)

 

Egypt Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Egyptskou organizací pro normalizaci a kvalitu (EOS, Egyptská arabská republika) v oblasti standardizace, posuzování shody a metrologie

(Nové Dillí, 21. 9. 2011)

21. 9. 2011 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 1,03 MB)

Gruzie Memorandum o porozumění а spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a gruzínskou Národní agenturou pro normy a metrologii (GeoSTM, Gruzie) v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Tbilisi, 9. 2. 2016)

9. 2. 2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 141 kB)

Kazachstán Memorandum o porozumění a spolupráci mezi  Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Ministerstvem pro investice a rozvoj Republiky Kazachstán v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Praha, 1. 3. 2017)

 1. 3. 2017 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 908 kB)

 

Kazachstán Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Kazachstánským institutem pro standardizaci a certifikaci (KAZINST) v oblasti standardizace

(Bled, 21. 6. 2018)

21. 6. 2018 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 257 kB)

rusky

(PDF; 283 kB)

Makedonie Memorandum o porozumění mezi českým Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Úřadem pro normalizaci a metrologii (ISRSM, Makedonie) o odstraňování technických překážek obchodu

(Praha, 12. 11. 2001)

12. 11. 2001 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí tři (3) měsíce ode dne obdržení oznámení o vypovězení.

česky,

(DOCX; 18,6 kB)

anglicky,

(PDF; 134 kB)

makedonsky

(PDF; 132 kB)

Moldavsko

Memorandum o spolupráci mezi českým Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Ministerstvem hospodářství (MEI, Moldavsko) v oblasti posuzování shody, standardizace a metrologie

(Praha, 22. 2. 2012)

22. 2. 2012 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. rusky

(PDF; 150,78 kB)

Moldavsko Memorandum o spolupráci a porozumění mezi českým Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Institutem pro standardizaci (ISM, Moldavsko) v oblasti standardizace

(Kišiněv, 21. 9. 2017)

21. 9. 2017 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 755 kB)

Mongolsko Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Mongolskou agenturou pro normalizaci a metrologii (MASM, Mongolsko) týkající se spolupráce v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Skopje, 8. 6. 2016)

8. 6. 2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 711 kB)

Rusko Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Federální agenturou pro technickou regulaci a metrologii (Rosstandart, Ruská federace) týkající se spolupráce v oblasti normalizace a metrologie

(Praha, 23. 3. 2016)

23. 3. 2016 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. česky,

(DOCX; 118 kB)

rusky,

(PDF; 134 kB)

anglicky,

(PDF; 122 kB)

Rusko Plán společných prací k provádění Memoranda o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace a metrologie mezi Federální agenturou pro technickou regulaci a metrologii (Rosstandart, Ruská federace) a Úřadem pro technickou  normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) na období 2017-2020

(Moskva, 30. 5. 2017)

30. 5. 2017 česky,

(PDF; 210 kB)

anglicky,

(PDF; 225 kB)

Slovensko Dohoda o spolupráci mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Úřadem pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví (ÚNMS, Slovenská republika)

(Zvolen, 25. 3. 2004)

25. 3. 2004 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí tři (3) měsíce ode dne obdržení oznámení o vypovězení.

česky,

(PDF; 129 kB)

slovensky

(PDF; 729,66 kB)

Slovensko Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Úřadem pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví (ÚNMS, Slovenská republika) v oblasti metrologie

(Praha, 31. 3. 1993)

31. 3. 1993 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

česky,

(PDF; 174 kB)

slovensky

(PDF; 195 kB)

Slovinsko Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Úřadem pro normalizaci a metrologii (Slovinsko) o uznávání výsledků zkoušek výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi výrobními a obchodními subjekty ČR a republiky Slovinsko

(Praha, 23. 2. 1996)

23. 2. 1996 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

česky,

(PDF; 215 kB)

slovinsky

(PDF; 205 kB)

Srbsko Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Ministerstvem hospodářství Srbské republiky v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Bělehrad, 11. 3. 2015)

11. 3. 2015 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 108 kB)

Tchaj-wan

Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Úřadem pro normy, metrologii a inspekci v Taipei v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Praha / Taipei, 31. 1. 2001)

31. 1. 2001 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Písemné oznámení o výpovědi je nutno zaslat nejméně 30 dní před předpokládaným zrušením platnosti.

anglicky

(DOCX; 258 kB)

Turecko Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Institut pro normalizaci (TSE, Turecko) v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody

(Ankara, 14. 2. 2012)

14. 2. 2012 Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. anglicky

(PDF; 118,56 kB)

Ukrajina Akční plán spolupráce v oblasti technické regulace, normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Ministerstvem hospodářského rozvoje (META, Ukrajina) a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) na období 2018-2020

(Praha, 12. 6. 2018)

12. 6. 2018 česky

(PDF; 270 kB)

anglicky

(PDF; 273 kB)

ukrajinsky

(PDF; 262 kB)

Uzbekistán Dohoda mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika) a Agenturou standardizace, metrologie a certifikace (UZSTANDART, Uzbekistán) o vzájemné spolupráci v oblasti posuzování shody vzájemně dodávaných výrobků

(Taškent, 25. 8. 2009)

25. 8. 2009 Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

česky

(PDF; 1,46 MB)

Uzbekistán Plán spolupráce v oblasti technické normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Agenturou standardizace, metrologie a certifikace (UZSTANDART, Uzbekistán) a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ, Česká republika)

(Praha, 23. 9. 2019)

23. 9. 2019 rusky

(PDF; 1,3 MB)

Vietnam Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky (ÚNMZ, Česká republika) a Ředitelstvím pro normy, metrologii a kvalitu (STAMEQ, Vietnam) v oblasti standardizace, metrologie a posuzování shody

(Praha, 17. 4. 2019)

17. 4. 2019 Memorandum je uzavřeno na dobu 3 let s možností automatického prodloužení.

 

Možnost písemného vypovězení.

 

Platnost končí za šest (6) měsíců od doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

anglicky

(PDF; 950 kB)

ARCHIV (DOCX; 22 kB)

Pro podrobnější informace týkající se oblastí bilaterální spolupráce ÚNMZ se obracejte na adresu bilateral@unmz.cz.

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.