Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Státní zkušebnictví

Zabezpečujeme systém zkušebnictví v ČR, tak aby u výrobků proběhlo správné posouzení jejich shody s technickými požadavky stanovenými právními předpisy.

Kontakty

Aktuality státního zkušebnictví

10. 5. 2024
Bezpečnost hraček - aktuální informace

V oblasti bezpečnosti hraček probíhá v současnosti příprava nového nařízení, jehož návrh byl Evropskou komisí předložen s cílem vyřešit identifikované nedostatky stávající právní úpravy, tedy směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Mezi tyto nedostatky patří zejména nedostatečná ochrana dětí před riziky, která představují nebezpečné chemické látky v hračkách a zvýšený výskyt hraček, které nejsou v souladu se směrnicí, […]

Číst více
10. 5. 2024
Nové nařízení o stavebních výrobcích

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament vyslovil souhlas s textem nového nařízení o stavebních výrobcích (CPR). Nyní bude anglický text předmětem právně lingvistické revize, která již nebude měnit věcný obsah, který byl dohodnut během jednání v trialozích. Pravděpodobně během června 2024 budou členské státy vyzvány k zaslání formálních připomínek (tj. nelze již požadovat věcné změny). […]

Číst více
10. 5. 2024
Emise hluku – nařízení Komise v přenesené pravomoci zveřejněno v OJEU

Dne 2. května 2024 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1208 ze dne 16. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES, pokud jde o metody měření hluku vyzařovaného zařízeními určenými k použití ve venkovním prostoru a šířeného vzduchem. Zmíněným nařízením Komise v přenesené pravomoci se ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES kompletně […]

Číst více