ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Státní zkušebnictví

Zabezpečujeme systém zkušebnictví v ČR, tak aby u výrobků proběhlo správné posouzení jejich shody s technickými požadavky stanovenými právními předpisy.

Kontakty

Aktuality státního zkušebnictví

18. 9. 2023
Nařízení o strojních zařízeních – informace pro výrobce

Nařízení EP a Rady (EU) 2023/1230 o strojních zařízeních vytvoří právní rámec pro uvádění strojních zařízení na trh a do provozu. Bude přímo závazné pro členské státy i pro všechny fyzické a právnické osoby, tedy i výrobce v členských státech EU. Konkrétně povinnosti výrobců strojních zařízení a souvisejících výrobků upravuje článek 10, povinnosti výrobců neúplných strojních zařízení článek […]

Číst více
31. 7. 2023
Otevřena konzultace k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček

Evropská komise by ráda slyšela názory k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček, který přijala dne 28. 7. 2023. K návrhu je možno poskytnout zpětnou vazbu po dobu 8 týdnů. Veškerá obdržená zpětná vazba bude Evropskou komisí shrnuta a předložena Evropskému parlamentu a Radě s cílem přispět k legislativní diskusi při projednávání návrhu. […]

Číst více
28. 7. 2023
Zveřejněn návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček

Evropská komise dne 28. 7. 2023 přijala a zveřejnila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček. které má nahradit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Návrh reviduje současná pravidla pro ochranu dětí před potenciálními riziky v hračkách. Hračky uváděné na trh EU již patří mezi nejbezpečnější na světě. Navrhovaná pravidla […]

Číst více

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.