Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Státní zkušebnictví

Zabezpečujeme systém zkušebnictví v ČR, tak aby u výrobků proběhlo správné posouzení jejich shody s technickými požadavky stanovenými právními předpisy.

Kontakty

Aktuality státního zkušebnictví

10. 5. 2024
Bezpečnost hraček - aktuální informace

V oblasti bezpečnosti hraček probíhá v současnosti příprava nového nařízení, jehož návrh byl Evropskou komisí předložen s cílem vyřešit identifikované nedostatky stávající právní úpravy, tedy směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Mezi tyto nedostatky patří zejména nedostatečná ochrana dětí před riziky, která představují nebezpečné chemické látky v hračkách a zvýšený výskyt hraček, které nejsou v souladu se směrnicí, […]

Číst více
10. 5. 2024
Nové nařízení o stavebních výrobcích

Evropská komise zveřejnila plán prvních kroků v implementaci nového CPR: po skončení právnicko-lingvistické revize, která probíhá nyní, bude konečné znění anglické verze zveřejněno dne 20. září 2024 poté budou zveřejněny ostatní jazykové mutace očekává se, že nové nařízení CPR vstoupí v platnost v listopadu 2024 (20 dní od zveřejnění v Úředním věstníku EU) na výrobky harmonizované podle […]

Číst více
10. 5. 2024
Emise hluku – nařízení Komise v přenesené pravomoci zveřejněno v OJEU

Dne 2. května 2024 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1208 ze dne 16. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES, pokud jde o metody měření hluku vyzařovaného zařízeními určenými k použití ve venkovním prostoru a šířeného vzduchem. Zmíněným nařízením Komise v přenesené pravomoci se ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES kompletně […]

Číst více