Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Státní zkušebnictví

Zabezpečujeme systém zkušebnictví v ČR, tak aby u výrobků proběhlo správné posouzení jejich shody s technickými požadavky stanovenými právními předpisy.

Kontakty

Aktuality státního zkušebnictví

28. 12. 2023
Statut koordinačních skupin AO, NO, OS

Úřad vydává k 28.12.2023 Statut koordinačních skupina AO, NO, OS. Ke stažení je k dispozici zde.

Číst více
18. 12. 2023
Nové nařízení o stavebních výrobcích

Dne 13. 12. 2023 se španělskému předsednictví podařilo v rámci 3. politického trialogu dosáhnout předběžné politické dohody s Evropským parlamentem a Evropskou komisí ohledně textu nového nařízení o stavebních výrobcích. Tato předběžná dohoda bude dále ještě formálně potvrzena oběma institucemi. Nařízení nahradí stávající nařízení (EU) č. 305/2011, stanoví harmonizovaná pravidla pro uvádění stavebních výrobků na […]

Číst více
13. 12. 2023
Odbor státního zkušebnictví ÚNMZ vydává informaci o uvádění na trh zařízení pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) jsou významným a často používaným výrobkem pro zajištění požární bezpečnosti staveb. Tato zařízení vytvářejí a udržují v případě požáru nad podlahou vrstvu bez kouře pomocí odtahu kouře, usměrňují pohyb kouře a tepla vznikajícího při požáru a zajišťují jeho odvod z budovy. ZOKT také pomáhají odvádět horké a toxické […]

Číst více