Státní zkušebnictví

Zabezpečujeme systém zkušebnictví v ČR, tak aby u výrobků proběhlo správné posouzení jejich shody s technickými požadavky stanovenými právními předpisy.

KONTAKTY ›

Vyberte hledanou oblast

Aktuality státního zkušebnictví