Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Metrologie

Jsme součástí Národního metrologického systému a pečujeme o jednotnost a správnost měřidel a měření v ČR.

Kontakty

Aktuality metrologie

10. 10. 2023
Studie na podporu vyhodnocení směrnic MID a NAWID

V současné době probíhá studie pro účely posouzení směrnic 2014/31/EU (NAWID) a 2014/32/EU (MID) z hlediska jejich funkčnosti, použitelnosti a aktuálnosti. Studii pro Evropskou komisi realizuje konsorcium vedené Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES). Výsledek hodnocení a publikace zprávy EK se předpokládá v srpnu 2024. Pro etapu odborných konzultací probíhajících v rámci studie v termínu říjen […]

Číst více
18. 5. 2023
Světový den metrologie - 20. května 2023 - Měření pro globální potravinový systém

Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Metrické úmluvy dne 20. května 1875 zástupci sedmnácti zemí. Úmluva stanovila rámec pro globální spolupráci ve vědě o měření a v jejích průmyslových, komerčních a společenských aplikacích. Původní cíl Metrické úmluvy – celosvětová jednotnost měření – zůstává dnes stejně důležitý jako v roce 1875. Tato úmluva je od té doby […]

Číst více
13. 5. 2022
Světový den metrologie - 20. května

Tématem Světového dne metrologie pro rok 2022 je Metrologie v digitální éře. Toto téma bylo vybráno z důvodu stále se zvětšujícího vlivu digitálních technologií na současnou společnost, který přináší revoluci i v metrologické komunitě. Jedná se o jeden z nejzajímavějších trendů dneška. V širším měřítku hraje metrologie, jakožto věda o měření, stěžejní roli ve vědeckých objevech a […]

Číst více