Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Světový den metrologie - 20. května 2024 - Měření pro udržitelnost

wmd 2024 homepage picture

wmd 2024 homepage picture

Letos poprvé se konání Světového dne metrologie opírá o usnesení Generální konference UNESCO, kterým byl 20. květen vyhlášen Světovým dnem metrologie.

Toto rozhodnutí otevírá nové cesty k propagaci metrologie v souladu s posláním UNESCO vybudovat lepší svět prostřednictvím vědy a vzdělávání.

Metrologie poskytuje základ pro rozhodování založené na datech a rozvoji politiky v oblasti udržitelnosti. Tím, že zajišťuje přesná měření napříč různými aspekty udržitelnosti, pomáhá organizacím, vládám a jednotlivcům činit informovaná rozhodnutí, která přispívají k udržitelnější budoucnosti.

Světovým dnem metrologie se v roce 2024 zaměřujeme na četné možnosti měření, které přispívají k vytvoření udržitelné globální ekonomiky a životního prostředí.

Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Metrické úmluvy dne 20. května 1875 zástupci sedmnácti zemí. Úmluva stanovila rámec pro globální spolupráci ve vědě o měření a v jejích průmyslových, komerčních a společenských aplikacích. Původní cíl Metrické úmluvy – celosvětová jednotnost měření – zůstává dnes stejně důležitý jako v roce 1875.

Tématu Světového dne metrologie je věnován článek v čísle 2/2024 časopisu Metrologie (https://www.unmz.cz/metrologie/casopis-metrologie/).

Vice zde: https://www.worldmetrologyday.org