Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

VĚSTNÍK ÚNMZ

Věstník ÚNMZ je k dispozici k volnému stažení a prohlížení. Šíření a využívání elektronické formy Věstníku ÚNMZ či jeho částí jakýmkoliv komerčním způsobem je nepřípustné. Kontakt pro dotazy k administraci Věstníku: pí Hrušková, tel: 221802222, e-mail: hruskova@unmz.cz V případě zájmu o předplatné Věstníku na rok 2024 v tištěné podobě kontaktujte: PhDr. Bořivoj Kleník nakladatelský servis Q-art Bezdědice 19 294 25 Katusice.,+420 603846527, e-mail: klenik@q-art.cz nebo využijte  objednávkový formulář (docx)


Věstníky  ÚNMZ  - pro čtení v elektronické podobě na webu

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Věstníky  ÚNMZ  - kompletní  pro čtení i pro stažení  v pdf

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2023

1

2 

 3

 4 

5 

 6

7 

 9

 10

 11

 12

2024

1

 2

 3

 5

 

 

 

 

 

 

Mimořádné číslo 2024

Mimořádný Věstník 02 - 2024 - oznámení CIP

Mimořádné číslo 2023

Mimořádný Věstník 10 - 2023 - oznámení CIP

Mimořádný Věstník 04 - 2023 - oznámení CIP

Mimořádné číslo 2022

Mimořádný Věstník 10 - 2022 - oznámení CIP

Mimořádný Věstník 02 - 2022 - oznámení CIP

Mimořádné číslo 2021

Mimořádný Věstník 09 - 2021 - oznámení CIP

Mimořádné číslo 2019

Mimořádný Věstník 07-2019_oznámení CIP

Mimořádné číslo 2018:

Mimořádný Věstník 04-2018_oznámení CIP

Archiv Věstníku ÚNMZ z let 1997 - 2021


Informace zveřejňované ve Věstníku ÚNMZ:

ČÁST A - OZNÁMENÍ

Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy – o harmonizovaných normách a určených normách vztahujících se k jednotlivým právním předpisům ČR; Oddíl 2. České technické normy  – o českých technických normách, které byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny; Oddíl 3. Metrologie  – o autorizaci metrologických středisek a subjektů k výkonu úředního měření, o vyhlašování státních etalonů a o pověření k uchovávání státních etalonů, o schválených typech měřidel a certifikovaných referenčních materiálech;   Oddíl 4. Autorizace – o udělení autorizace subjektům pro posuzování shody, o změnách nebo zrušení rozhodnutí o udělení autorizace;  Oddíl 5. Akreditace - o vydání osvědčení o akreditaci nebo o ukončení jejich platnosti;   Oddíl 6. Ostatní oznámení - například z oblastí: standardizačních dohod NATO, návrhů evropských norem CEN, CENELEC a ETSI.

ČÁST B - INFORMACE

Např.: od  informačního střediska WTO  - o notifikacích Členů Dohody o technických překážkách obchodu (TBT), která je nedílnou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO).

ČÁST  C - SDĚLENÍ

Jiná sdělení související s oblastmi působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, např. o ukončení platnosti technických norem.