ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Telefonní seznam

Telefonní seznam

Útvar Jméno Linka Č.dv. Fax
1000 Předseda Úřadu
Pokorný Viktor, Mgr. 221802103 4.17 221802300
1001 Sekce vnějších vztahů a ekonomiky
Chloupek Miroslav, Ing., ředitel sekce 221802104 4.11
1100 Oddělení právní a personální
Kytlička Milan, Mgr., vedoucí odd. 221802124 3.15
1200 Sekretariát Úřadu
Votrubcová Marta 221802120 4.16 221802300
3000 Odbor metrologie
Veselák Zbyněk , Ing., ředitel odboru 221802131 3.10
Kotlíková Šárka 221802128 3.11
3100 Oddělení rozvoje a mezinárodní spolupráce
Machová Eliška, Ing., vedoucí odd. 221802140 3.06
Kuba Jiří, Ing. 221802150 3.08
Pohořelá Zdeňka, Ing. 221802122 3.03
Svoboda Petr, Ing. 221802133 3.05
3200 Oddělení legální metrologie
Mašek Štěpán Ing., vedoucí odd. 221802153 3.07
Krpatová Petra Bc. 221802149 3.03
Barták Petr, Mgr. 221802148 3.08
Zajíc Stanislav, Ing. 221802155 3.05
4000 Odbor státního zkušebnictví
Malá Lýdia, Mgr. 221802156 3.11
4100 Oddělení správních činností
Kabátková Jitka, Ing., vedoucí oddělení 221802164 3.14
4200 Oddělení odborných činností
Novák Michal, Ing., vedoucí odd. 221802177 4.04
4300 Oddělení stavebních výrobků a technických zařízení
Holušová Václava, Mgr., vedoucí oddělení 221802181 4.05
5000 Odbor mezinárodních vztahů
Kafková Jindra, Ing. ředitelka odboru 221802194 5.17
5100 Oddělení EU a mezinárodní spolupráce
Popadičová Klára, RNDr., vedoucí odd. 221802208 5.08
5200 Oddělení notifikací technických předpisů
Karasová Irena, Mgr., vedoucí odd. 221802212 5.05
6000 Odbor ekonomiky a hospodářské správy
Jedlička Antonín, Ing. ředitel odboru 221802230 5.34
6100 Oddělení účetnictví a rozpočtu
Zalabáková Jiřina, Ing., vedoucí oddělení 221802204 5.35
6200 Oddělení hospodářské správy a administrativních činností
Vagel Patrik, Bc., vedoucí odd. 221802229 4.24
    

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.