Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Mezinárodní vztahy

Zastupujeme ČR v pracovních orgánech Evropské unie a budujeme stabilní bilaterální vztahy se státy mimo EU.

Kontakty

Aktuality mezinárodních vztahů

14. 6. 2024
Podpis Memoranda o porozumění v oblasti normalizace a legální metrologie mezi ÚNMZ a Ministerstvem průmyslu a pokročilých technologií Spojených arabských emirátů (MOIAT)

Při příležitosti 1. zasedání Česko-emirátské mezivládní smíšené komise pro hospodářskou spolupráci bylo dne 14. června 2024 v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze podepsáno "Memorandum o porozumění v oblasti normalizace a legální metrologie" mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Ministerstvem průmyslu a pokročilých technologií Spojených arabských emirátů (MOIAT). Za […]

Číst více
8. 12. 2023
Podpis Memoranda o porozumění v oblasti normalizace mezi národními normalizačními orgány České a Korejské republiky

Podpis Memoranda o porozumění v oblasti normalizace mezi národními normalizačními orgány České a Korejské republiky Dne 8. prosince 2023 podepsali předseda ÚNMZ a ředitel Korejské agentury pro technologie a normy (KATS) za přítomnosti dalších zástupců obou institucí a prvního tajemníka Velvyslanectví Korejské republiky v ČR Memorandum o porozumění v oblasti normalizace. Memorandum poskytuje rámec pro […]

Číst více
22. 5. 2023
Rada EU s konečnou platností schválila nové nařízení o strojních zařízeních

Rada pro konkurenceschopnost dnes dopoledne přijala nové nařízení o strojních zařízeních, které bylo projednáváno během CZ PRES. Tým ÚNMZ, jenž jednání vedl, dosáhl předběžné politické dohody s Evropským parlamentem a Evropskou komisí v prosinci roku 2022. Nařízení nahrazuje stávající směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních a vytváří rámec pro uvádění bezpečných strojních zařízení  a souvisejících výrobků […]

Číst více