ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Mezinárodní vztahy

Zastupujeme ČR v pracovních orgánech Evropské unie a budujeme stabilní bilaterální vztahy se státy mimo EU.

Kontakty

Aktuality mezinárodních vztahů

22. 5. 2023
Rada EU s konečnou platností schválila nové nařízení o strojních zařízeních

Rada pro konkurenceschopnost dnes dopoledne přijala nové nařízení o strojních zařízeních, které bylo projednáváno během CZ PRES. Tým ÚNMZ, jenž jednání vedl, dosáhl předběžné politické dohody s Evropským parlamentem a Evropskou komisí v prosinci roku 2022. Nařízení nahrazuje stávající směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních a vytváří rámec pro uvádění bezpečných strojních zařízení  a souvisejících výrobků […]

Číst více
2. 11. 2022
Podpis memoranda o porozumění a spolupráci s ukrajinským Ministerstvem hospodářství

Dne 31. října 2022 bylo v Kyjevě při příležitosti společného jednání vlád České republiky a Ukrajiny podepsáno "Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a  Ministerstvem hospodářství Ukrajiny" a související Akční plán na období 2022-2024. Memorandum poskytuje rámec pro prohloubení vzájemné […]

Číst více
11. 8. 2022
Delegace Korejské republiky navštívila ÚNMZ/ČAS

Dne 10. 8. 2022 navštívila v Praze delegace Korejské republiky ÚNMZ a ČAS. Za českou stranu jednání vedl generální ředitel ČAS, Mgr. Zdeněk Veselý, a ÚNMZ byl zastoupen ředitelkou Odboru mezinárodních vztahů, Ing. Jindrou Kafkovou. Korejskou delegaci, složenou se zástupců Korejské asociace pro normy – KSA, Korejské agentury na podporu obchodu a investic – KOTRA, […]

Číst více

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.