Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Mezinárodní vztahy

Zastupujeme ČR v pracovních orgánech Evropské unie a budujeme stabilní bilaterální vztahy se státy mimo EU.

Kontakty

Aktuality mezinárodních vztahů

8. 12. 2023
Podpis Memoranda o porozumění v oblasti normalizace mezi národními normalizačními orgány České a Korejské republiky

Podpis Memoranda o porozumění v oblasti normalizace mezi národními normalizačními orgány České a Korejské republiky Dne 8. prosince 2023 podepsali předseda ÚNMZ a ředitel Korejské agentury pro technologie a normy (KATS) za přítomnosti dalších zástupců obou institucí a prvního tajemníka Velvyslanectví Korejské republiky v ČR Memorandum o porozumění v oblasti normalizace. Memorandum poskytuje rámec pro […]

Číst více
22. 5. 2023
Rada EU s konečnou platností schválila nové nařízení o strojních zařízeních

Rada pro konkurenceschopnost dnes dopoledne přijala nové nařízení o strojních zařízeních, které bylo projednáváno během CZ PRES. Tým ÚNMZ, jenž jednání vedl, dosáhl předběžné politické dohody s Evropským parlamentem a Evropskou komisí v prosinci roku 2022. Nařízení nahrazuje stávající směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních a vytváří rámec pro uvádění bezpečných strojních zařízení  a souvisejících výrobků […]

Číst více
2. 11. 2022
Podpis memoranda o porozumění a spolupráci s ukrajinským Ministerstvem hospodářství

Dne 31. října 2022 bylo v Kyjevě při příležitosti společného jednání vlád České republiky a Ukrajiny podepsáno "Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a  Ministerstvem hospodářství Ukrajiny" a související Akční plán na období 2022-2024. Memorandum poskytuje rámec pro prohloubení vzájemné […]

Číst více