Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Pracovní skupina pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) EHK OSN 

Pracovní skupina  existuje v různých formátech od roku 1970 a od roku 2015 je jednou z pracovních skupin Řídicího výboru pro obchodní kapacity a normy (Steering Committee on Trade Capacity and Standards), který působí v rámci Divize pro hospodářskou spolupráci a obchod Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (UNECE Economic Cooperation and Trade Division). WP. 6 byla ustanovena s cílem podporovat regulatorní spolupráci, normalizační politiky a činnosti, které přispívají ke snižování technických překážek obchodu a podpoře udržitelného rozvoje ve všech jeho rozměrech – viz politiky, postupy a mandát WP.6.

Činnost WP.6 je zaměřena zejména na zpracování doporučení pro organizace zabývající se tvorbou norem a pro tvůrce politik (více zde), poskytnutí neutrálního fóra pro výměnu názorů a sdílení zkušeností mezi všemi zainteresovanými subjekty a zvyšování povědomí o nových výzvách a trendech souvisejících s normalizací a tvorbou předpisů (digitalizace, nové technologie, rovnost mužů a žen atd.). Pod tímto odkazem je k dispozici brožura uvádějící podrobnější přehled o hlavních činnostech WP.6 a jejích výstupech (PDF, 220 kB).

V rámci WP.6 pracuje pět níže uvedených podskupin a iniciativ:

ČR měla v období 2014-2022, kdy zástupce ÚNMZ vykonával funkci druhého místopředsedy WP.6, možnost aktivně se podílet na formulování směrů činnosti této pracovní skupiny odsouhlasených v rámci výročních zasedání PS a potvrzených Řídicím výborem pro obchodní kapacity a normy. Mandát nebylo možné z procesních důvodů prodloužit na další období, ÚNMZ však i nadále v rámci své působnosti zastupuje ve WP. 6 Českou republiku a podílí se na činnosti této pracovní skupiny a jejích podskupin.

Souhrnná informace o činnosti WP.6 a jejích podskupin či iniciativ v roce 2022 a 2023 je uvedena ve Zpravodaji WP.6 z prosince 2023 (PDF, 246 kB).

Níže je uveden souhrn všech plánovaných akcí WP.6 či jejích podskupin a iniciativ na rok 2024, odkaz na jednotlivá zasedání a další informace jsou průběžně k dispozici zde.

Podskupina/Iniciativa Termín jednání
WP.6 34. výroční zasedání 26.–28. srpna 2024, Ženeva
3rd Forum of WP.6 subgroups 2.–5. dubna 2024
MARS (Advisory group on Market Surveillance) 20. února, 4.–5. dubna, 27. září 2024
START-Ed (Education on Standardization Initiative ) duben 2024
START (Ad Hoc Team of Specialists on Standardization and Regulatory Techniques) 5. dubna 2024
GRS (Team of Specialists on Gender-Responsive Standards) 7. února, 3. a 4. dubna, 5. června, 11. září a 6. listopadu 2024
GRM (Group of Experts on Risk Management in Regulatory Systems) 15. února, 2. a 3. dubna, 13. června, 12. září a 14. listopadu 2024
SCTCS (Steering Committee on Trade Capacity and Standards) 26.–28. června 2024

Detailní informace o činnosti WP.6 je možné získat zde.  S případnými dotazy týkajícími se činnosti WP.6 se můžete obracet adresu unece.wp6@unmz.cz.