Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Podpis Memoranda o porozumění v oblasti normalizace mezi národními normalizačními orgány České a Korejské republiky

Podpis Memoranda o porozumění v oblasti normalizace mezi národními normalizačními orgány České a Korejské republiky

Dne 8. prosince 2023 podepsali předseda ÚNMZ a ředitel Korejské agentury pro technologie a normy (KATS) za přítomnosti dalších zástupců obou institucí a prvního tajemníka Velvyslanectví Korejské republiky v ČR Memorandum o porozumění v oblasti normalizace. Memorandum poskytuje rámec pro vzájemnou spolupráci v konkrétních oblastech zájmu a dle potřeb obou stran zaměřených zejména na aktuální otázky, úkoly a výzvy evropské i mezinárodní normalizace.

  • Za českou stranu jednání vedl předseda ÚNMZ Mgr. Viktor Pokorný společně se zástupcem Sekce vnějších vztahů a ekonomiky, Ing. Miroslavem Chloupkem a ředitelkou Odboru mezinárodních vztahů, Ing. Jindrou Kafkovou.
    ČAS byl zastoupen ředitelkou odboru standardizace paní Zdenou Slanou a národním sekretářem pro CENELEC a IEC Ing. Petrem Kubešem.
  • Za korejskou stranu vedl jednání pan Chongwook Chin, ředitel Korean Agency for Technology and Standards (KATS) , kterého doprovázeli p. Park Jong-sup, p. Chanjong An a p. Jun Gyu Park, zástupci divize mezinárodní spolupráce pro oblast standardizace KATS a také Taehoon Kim, první tajemník Velvyslanectví Korejské republiky v ČR.