Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Rada EU s konečnou platností schválila nové nařízení o strojních zařízeních

Rada pro konkurenceschopnost dnes dopoledne přijala nové nařízení o strojních zařízeních, které bylo projednáváno během CZ PRES. Tým ÚNMZ, jenž jednání vedl, dosáhl předběžné politické dohody s Evropským parlamentem a Evropskou komisí v prosinci roku 2022. Nařízení nahrazuje stávající směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních a vytváří rámec pro uvádění bezpečných strojních zařízení  a souvisejících výrobků na trh EU a bude tak přímo závazné nejen pro členské státy, ale jeho působnost se bude vztahovat i na všechny fyzické a právnické osoby členských států.

Nové nařízení mimo jiné pokrývá rizika související s digitalizací a novými technologiemi, a to úpravou základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost a zavedením povinného posouzení rizik třetí nezávislou stranou pro šest kategorií tzv. "vysoce rizikových" skupin strojních zařízení. Bezpečnostní informace budou muset být poskytovány s každým výrobkem. Nařízení přináší v souvislosti s digitalizací také výhody pro výrobce, kteří budou moci poskytovat návod k použití strojního zařízení pouze v digitální podobě. Zákazník však bude mít možnost si do určité doby po koupi strojního zařízení požádat o bezplatné poskytnutí návodu v papírové podobě.

Po podpisu předsedy Evropského parlamentu a předsedy Rady bude nařízení zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, vstoupí v platnost dvacátým dnem po zveřejnění a 42 měsíců poté bude přímo účinné ve všech členských státech.

Oficiální tiskovou zprávu naleznete pod následujícím odkazem: New rules for machinery: Council gives its final approval - Consilium (europa.eu)