Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Bezpečnost hraček - aktuální informace

screen shot 2021 11 30 at 21.44.07 598x400

V oblasti bezpečnosti hraček probíhá v současnosti příprava nového nařízení, jehož návrh byl Evropskou komisí předložen s cílem vyřešit identifikované nedostatky stávající právní úpravy, tedy směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Mezi tyto nedostatky patří zejména nedostatečná ochrana dětí před riziky, která představují nebezpečné chemické látky v hračkách a zvýšený výskyt hraček, které nejsou v souladu se směrnicí, na trhu EU.
Řešení navrhovaná v nařízení spočívají zejména v zavedení zvláštních požadavků na bezpečnost hraček, pokud jde o chemické vlastnosti a zavedení všeobecných zákazů pro nejškodlivější látky, zavedení požadavku na ochranu dětí i z hlediska jejich duševního zdraví, psychické pohody a kognitivního vývoje, zavedení digitálního produktového pasu a povinné akreditace, a v úpravě zmocnění Evropské komise přijímat prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci a přijímat v případě neexistence harmonizovaných norem společné specifikace formou prováděcího aktu.
O uveřejnění nařízení o bezpečnosti hraček v Úředním věstníku EU budeme informovat na našich stránkách.