Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Informační portál - Předpisy a normy

 

 

  • Uvádění výrobků na trh
    Tento nový informační portál, který nyní spouští Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, poskytuje uživatelům podrobné informace z oblasti zkušebnictví a standardizace včetně technické harmonizace. Portál je určen nejen pro malé a střední podniky, ale poskytne ucelené informace zkušebnám, odborníkům ve standardizaci, spotřebitelům a výrobcům a dalším zainteresovaným stranám. Přístup k portálu je bezplatný pro všechny uživatele.

archiv aktualizací