Informační portál – Předpisy a normy

 

 

  • Uvádění výrobků na trh
    Tento nový informační portál, který nyní spouští Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, poskytuje uživatelům podrobné informace z oblasti zkušebnictví a standardizace včetně technické harmonizace. Portál je určen nejen pro malé a střední podniky, ale poskytne ucelené informace zkušebnám, odborníkům ve standardizaci, spotřebitelům a výrobcům a dalším zainteresovaným stranám. Přístup k portálu je bezplatný pro všechny uživatele.

archiv aktualizací

 

 

 

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.