Skip to main content
ÚNMZ - logo

In vitro diagnostic medical devices.

Government Order No. 56/2015 Sb. /PDF 7 MB/, o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky.

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody diagnostických zdravotnických prostředků in vitro

European Union

Český překlad směrnice31998L0079
Kompilované znění směrnice 31998L0079