Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Nařízení vlády č. 56/2015 Sb. /PDF 7 MB/, o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky.

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody diagnostických zdravotnických prostředků in vitro

Evropská unie

Český překlad směrnice31998L0079
Kompilované znění směrnice 31998L0079