PAVUS, a.s.

Název organizace:

PAVUS, a.s.

Název CTN:

PAVUS, a.s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu

 

 

Adresa:

Prosecká 412/74,  190 00 Praha 9

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jaroslav Dufek

 

 

Telefon:

286 019 587

 

 

E-mail:

ctn@pavus.cz

 

 

WWW stránky:

www.pavus.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Rozsah působnosti CTN PAVUS Praha č. reg. 2017/0032/SC

TC/SC

TNK

název komise

odd.

CEN/TC 127

27

Požární bezpečnost staveb

2400

CEN/TC 166 Komíny

2400

CEN/TC 166/SC 1 Komíny a jejich dílce s vnitřní betonovou vložkou

2400

CEN/TC 166/SC 2 Komíny a jejich dílce s vnitřní kovovou vložkou

2400

CEN/TC 191

132

Požární bezpečnost staveb

2400

CEN/TC 191/SC 1

Zařízení pro odvod kouře a tepla

2400

CEN/TC 192

132

Technické prostředky požární ochrany

2400

CEN/TC 70

132

Ruční prostředky požární ochrany

2400

ISO/TC 21

132

Technické prostředky požární ochrany. Stabilní hasicí systémy

2400

ISO/TC 21/SC 2

Ruční hasicí přístroje

2400

ISO/TC 21/SC 3

Elektrická požární signalizace

2400

ISO/TC 21/SC 5

Stabilní hasicí zařízení

2400

ISO/TC 21/SC 6

Hasiva

2400

ISO/TC 21/SC 8

Plynná hlasiva

2400

ISO/TC 21/SC 11

Zařízení pro odvětrání tepla a kouře

2400

ISO/TC 92

27

Požární bezpečnost staveb

2400

ISO/TC 92/SC 1

Reakce na požár

2400

ISO/TC 92/SC 2

Požární odolnost

2400

ISO/TC 92/SC 3

Požární ohrožení lidí a prostředí

2400

ISO/TC 92/SC 4

 

Navrhování požární bezpečnosti

2400

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti