Zastoupení ČR ve WELMEC

Zástupci ČR ve WELMEC,

reprezentanti ČR v pracovních skupinách WELMEC

WELMEC - Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii.  Základním cílem je vytváření vzájemné důvěry mezi orgány legální metrologie, harmonizace činností a výměna informací.

Subjekt zastupující Českou republiku:

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Praha, www.unmz.cz

Člen výboru WELMEC za Českou republiku:

RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel ČMI (e-mail: pklenovsky@cmi.cz, tel.: 545 555 101)

pracovní skupina / podskupina

název pracovní skupiny / podskupiny

zastoupení ČR

 

WG 2

NAWI, AWI, implementace směrnic 2014/31/EU a 2014/32/EU

Ing. Ivan Kříž

ikriz@cmi.cz

545 555 230, 602 134 237

Mgr. Jan Kalandra

jkalandra@cmi.cz

545 555 136, 724 159 494

WG 5

Metrologický dozor

Ing. Jarmila Bendová

bendova@coi.cz

WG 6

Hotově balené zboží

 

Ing. Ivan Kříž

ikriz@cmi.cz

545 555 230, 602 134 237

WG 7

Software

 

Mgr. Ivana Lacková

ilackova@cmi.cz

271 192 179, 725 571 408

Ing. Martin Koval, PhD.

mkoval@cmi.cz

271 192 167, 725 504 983

podskupiny

Posouzení a analýza rizika

Mgr. Ivana Lacková

ilackova@cmi.cz

271 192 179, 725 571 408

Ing. Martin Koval, PhD.

mkoval@cmi.cz

271 192 167, 725 504 983

WG 8

Implementace směrnic 2014/31/EU (NAWID) a 2014/32/EU (MID), s výjimkou dozoru nad trhem

Ing. Eliška Machová
machova@unmz.cz

221 802 140

Ing. Erich Ludwig

eludwig@cmi.cz

545 555 138, 724 501 459

podskupiny

Odměrné nádoby

Ing. Tomáš Valenta

tvalenta@cmi.cz

466 670 105, 602 551 924

Modulární přístup

Mgr. Jan Kalandra

jkalandra@cmi.cz

545 555 136, 724 159 494

WG 10

Implementace směrnice 2014/32/EU (MID),

měřidla pro kapaliny jiné než voda

 

Ing. Milan Sochor

msochor@cmi.cz

545 555 304, 606 647 630

WG 11

Implementace směrnice 2014/32/EU (MID),

měřidla spotřeby *

Ing. Miroslava Benková, PhD.

mbenkova@cmi.cz

545 555 717, 734 877 960

Ing. Tomáš Valenta

tvalenta@cmi.cz

466 670 105, 602 551 924

Mgr. Petr Jakubík, Ph.D.

pjakubik@cmi.cz

545 555 214

WG 12

Implementace směrnice 2014/32/EU (MID),

taxametry

Ing. Stanislav Hynek

shynek@cmi.cz

257 288 374, 702 124 842

* elektroměry, plynoměry, vodoměry, měřidla tepla, a to pro účely měření spotřeby v oblasti bydlení, obchodu a v lehkém průmyslu

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti