Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Aktuální informace Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydané v souvislosti s omezením volného pohybu osob v ČR

Kategorie: 

V souvislosti s usnesením vlády o přijetí krizového opatření, kterým došlo mimo jiné k omezení volného pohybu osob na území České republiky, které nabylo účinnost 16. března 2020 od 0:00 do 24. března do 6:00, jsme v rámci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví přijali tato opatření:

  • Vykonávání základních činností Úřadu, které jsou stanoveny zákonem č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii není přerušeno.
  • Sídlo Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví je pro veřejnost dočasně uzavřeno. Pro veškerou komunikaci (např. podání) je možné používat prostředky elektronické komunikace.
  • Provoz Konferenčního centra pro veřejnost je do odvolání přerušen

O dalším vývoji vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Příloha: Usneseni_vlady-CR-omezeni-pohybu-osob