ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Časté dotazy

Čtenářům této rubriky připomínáme, že zákon  č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,  ani zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, nezmocňují Úřad k podávání závazného, tj. legálního výkladu těchto zákonů nebo jejich prováděcích předpisů. Můžeme vyjádřit pouze náš názor a stanovisko.

 

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.