ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Rok 2016

číslo 1/2016 (PDF 5 337 kB)

číslo 2/2016 (PDF 5 718 kB)

číslo 3/2016 (PDF 4 203 kB)

číslo 4/2016 (PDF 4 502 kB)

příloha 2016 (PDF 2976 kB)

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.