ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Rok 2017

číslo 1/2017 (PDF 9 253 kB)

číslo 2/2017 (PDF 5 020 kB)

číslo 3/2017 (PDF 4053 kB)

číslo 4/2017 (PDF 3 402 kB)

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.