Metodické pokyny pro metrologii (MPM)

MPM číslo Název Rok vydání
18 – 95 Směrnice pro přípustné metody měření tepla ve vodní páře a v kondenzátu

v obchodním styku (PDF 2,38 MB)

1995
1 – 96 Schéma návaznosti měřidel; zásady tvorby (PDF 4,74 MB) 1996
13 – 20 Úřední měření (PDF 4,78 MB) 2020
22 – 07 Metrologická expertiza metod měření množství teplé vody pro účely poměrného rozúčtování nákladů na tepelnou energii na její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. (PDF 1,83 MB)

změna od 1.4. 2017 (PDF 203 kB)

2007
23 – 17

Řízení o přestupku a ukládání správních trestů (interní pokyn pro pracovníky ÚNMZ a ČMI)

2017
10 – 23 Autorizace subjektů k ověřování stanovených měřidel (PDF 4,14 MB) 2023
21 – 16 Hlavní úřední značka (PDF 1,53 MB) 2016