Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Normy a technické předpisy ke směrnicím MID a NAWI

Normy a technické předpisy ke směrnicím MID a NAWI

Evropská komise zveřejňuje v Úředním věstníku EU odkazy na harmonizované normy ke směrnici 2014/32/EU o dodávání měřidel na trh a ke směrnici 2014/31/EU o dodávání vah s neautomatickou činností na trh a odkazy na normativní dokumenty OIML ke směrnici 2014/32/EU o dodávání měřidel na trh. Odkazy na zveřejněná oznámení v Úředním věstníku EU najdete zde.

Evropská komise na svých webových stránkách uveřejňuje odkazy na některé návodové dokumenty WELMEC, které mohou sloužit jako návod pro jednotnou interpretaci směrnic 2014/32/EU o dodávání měřidel na trh a 2014/31/EU o dodávání vah s neautomatickou činností na trh  Tyto dokumenty nejsou právně závazné. Jejich seznam a odkazy najdete zde.

Informace o stanovených výrobcích podle zákona č. 90/2016 Sb. – harmonizovaná oblast – přehled předpisů a harmonizovaných norem, poskytované informačním portálem ÚNMZ, naleznete také zde.

Informační leták, který přehledně zpracovává relevantní postupy při posuzování shody podle Evropské směrnice 2014/32/EU o dodávání měřidel na trh, naleznete zde (PDF 243 kB)