ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Účinná opatření obecné povahy (OOP) jsou zveřejněna na www stránkách Českého metrologického institutu zde.

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.