Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Právní předpisy v oblasti metrologie

Právní předpisy v oblasti metrologie

Platné právní předpisy EU jsou přístupné v elektronické podobě na adrese:

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

Další předpisy a dokumenty: Informační portál - předpisy a normy

Právní předpisy v oblasti metrologie

Název

Předpis EU

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, (PDF 254 kB), který byl novelizován

(úplné pracovní znění - Zákon č. 505/1990 Sb., PDF 462 kB)

Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření (PDF 1 MB), která byla novelizována 

(úplné pracovní znění - Vyhláška č. 262/2000 Sb., PDF 934 kB)

Vyhláška č. 264/2000 Sb. o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování (PDF 1 MB), která byla novelizová vyhláškou č. 424/2009 Sb. (PDF 979 kB) Směrnice Rady 80/181/EHS, která byla novelizována

  • směrnicí Rady  85/1/EHS
  • směrnicí Rady  89/617/EHS
  • směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/103/ES
  • směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/3/ES
  • směrnicí Komise (EU) 2019/1258
Vyhláška č. 328/2000 Sb. o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu (PDF 7 MB), která byla novelizována  

 (úplné pracovní znění - Vyhláška č. 328/2000 Sb., PDF 113 kB)

Směrnice Rady 76/211/EHS, která byla novelizována

  • směrnicí Komise 78/891/EHS
  • směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES

Vyhláška č. 331/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží (PDF 7 MB) Směrnice Rady 75/107/EHS
Vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS (PDF 7 MB), která byla novelizována 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/34/ES

 

Vyhláška č. 333/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS (PDF 7 MB), která byla novelizována

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 79/830/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS (PDF 7 MB), která byla novelizována

(zrušena k 1.12.2015)

Směrnice Rady 75/33/EHS

(zrušena, pokud jde o měřidla definovaná v příloze MI-001 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES),

(zrušena)

Vyhláška č. 335/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS (PDF 7 MB), která byla novelizována

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 77/95/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 336/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS (PDF 7 MB), která byla novelizována

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 71/318/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 337/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel (PDF 7 MB), která byla novelizována

(zrušena k 1.12.2015)

Směrnice Rady 86/217/EHS

(zrušena)

 

Vyhláška č. 338/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou EHS (PDF 7 MB), která byla novelizována

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 76/891/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 339/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS (PDF 7 MB), která byla novelizována 

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 73/362/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 21/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na průtokoměry pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS a na přídavná zařízení k těmto průtokoměrům (PDF 3 MB), která byla novelizována

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 71/319/EHS

(zrušena)

Směrnice Rady 71/348/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 22/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS (PDF 3 MB), která byla novelizována 

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 77/313/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 249/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídicí vážicí zařízení označovaná značkou EHS (PDF 3 MB), která byla novelizována

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 78/1031/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 250/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS (PDF 3 MB), která byla novelizována

(zrušena k 30.10.2016)

Směrnice Rady 75/410/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 29/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí, označované značkou EHS (PDF 2 MB), která byla novelizována

(zrušena k 1.12.2015)

Směrnice Rady 71/347/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 31/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na lihoměry a hustoměry na líh, označované značkou EHS, která byla novelizována

(zrušena k 1.12.2015)

Směrnice Rady 76/765/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 32/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná značkou EHS (PDF 2 MB), která byla novelizována 

(zrušena k 1.12.2015)

Směrnice Rady 74/148/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 33/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy přesnosti od 1 g do 10 kg, označovaná značkou EHS (PDF 2 MB), která byla novelizována

(zrušena k 1.12.2015)

Směrnice Rady 71/317/EHS

(zrušena)

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (PDF 543 kB), která byla novelizována

(úplné pracovní znění - Vyhláška č. 345/2002 Sb., účinnost k 1.7.2024 (PDF 321 kB)

Porovnávací tabulka druhového seznamu stanovených měřidel - zde (PDF 366 kB)

Vyhláška č. 204/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.(PDF 276 kB) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/17/EU

Právní předpisy v oblasti metrologie související s uváděním stanovených měřidel na trh, které jsou stanovenými výrobky

Název

Předpis EU

Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, novelizovaný zákonem č. 183/2017 Sb. , zákonem č. 265/2017 Sb. , zákonem č. 526/2020 Sb. a zákonem č. 299/2021 Sb.
Nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh (PDF 5,7 MB), novelizované NV č. 96/2017 Sb. (PDF 542 kB)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU o dodávání měřidel na trh, která byla novelizována směrnicí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/13 ze dne 31. října 2014, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU, pokud jde o rozsah průtoku vodoměrů

Nařízení vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh (PDF 2 MB) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU o dodávání vah s neautomatickou činností na trh
Zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, o zdravotnických prostředcích,  Aktuální znění související legislativy zde.