ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

67 - Státní etalon látkového množství

ECM 330-1/21-067 - oznámení (PDF 447 kB)

ECM 330 -1/21-067 - obrázek (JPG 214 kB)

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.