ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

68. Státní etalon momentu síly ZEZMS 10 kN.m

ECM 150-11/22-068 - oznámení (PDF 216 kB)

ECM 150-11_22-068 - obrázek (JPG 44 kB)

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.