ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

69 Státní etalon nízké rychlosti proudění vzduchu

ECM 160-2/22-069 - oznámení (PDF 210 kB)

ECM 160-2/22-069 - obrázek (JPG 137 Kb)

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.