ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

70 Státní etalon nf. elektrického výkonu a práce

ECM 220-2/22-070 - oznámení (PDF 248 kB)

ECM 220-2/22-070 - obrázek (JPG 368 kB)

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.